Raad van State, 04-05-2010 / 200906243/1/V6


ECLIECLI:NL:RVS:2010:BM3243
Datum04-05-2010
InhoudsindicatieBij besluit van 12 oktober 2006 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: de minister) aan [appellante sub 2] een boete opgelegd van 8000,00 wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BX5668 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:5187
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2011:BQ5535
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2013:10904
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:5024