Raad van State, 16-06-2010 / 200906130/1/H2


ECLIECLI:NL:RVS:2010:BM7718
Datum16-06-2010
InhoudsindicatieBij besluit van 3 juli 2007 heeft het college aan [appellant] 10.000,00 vermeerderd met wettelijke rente ter vergoeding van planschade toegekend.
TijdschriftartikelRaad van State, 16-06-2010, 200906130/1/H2
BR 2010, p. 689
Verschil taxatie in advies planschade ten opzichte van WOZ-taxatie (on)voldoende gemotiveerd.
TijdschriftartikelRaad van State, 16-06-2010, 200906130/1/H2
O&A 2010, 81
Planschade. WOZ-waarde. (X / College van B&W van Venlo)
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2582 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2398 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:3196
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:4591
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:5234
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:3803
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2016:6375
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:9385
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2010:BN3345