Raad van State, 29-12-2010 / 201002560/1/H1


ECLIECLI:NL:RVS:2010:BO9151
Datum29-12-2010
InhoudsindicatieBij besluit van 23 oktober 2006 heeft het college [appellant sub 2] onder oplegging van een dwangsom gelast de op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) aanwezige bouwkeet, heipalen, betonnen opzetters en piketpaaltjes te verwijderen en verwijderd te houden.
Recht.nl artikelGemeente mag afwijking van bouwvergunning gedogen (06-11-2014)
In een uitspraak van december 2010 overwoog de Raad van State dat van handhaving (pas) mag worden afgezien bij incidentele overtredingen en overtredingen van geringe aard en ernst. Daarmee werd afgeweken van een eerder geformuleerde lijn in een uitspraak van februari 2008, waarin werd bepaald dat ook handhaving bij ernstigere overtredingen dermate onevenredig kan zijn met de daarmee te dienen belangen, dat van handhaving moet worden afgezien. In de onderstaande uitspraak pakt de Afdeling weer terug naar die uitspraak.
> Handhaving niet alleen onevenredig bij overtredingen van geringe aard en ernst (Jaap IJdema, Adriaanse Van der Weel Advocaten)
> Gemeente mag afwijking van de bouwvergunning gedogen (Steven van Hengel, Asselbergs & Klinkhamer Advocaten)