Raad van State, 09-03-2011 / 201007798/1/H3


ECLIECLI:NL:RVS:2011:BP7160
Datum09-03-2011
InhoudsindicatieBij brief van 26 januari 2009 heeft de burgemeester de ten behoeve van de exploitatie van de coffeeshop Checkpoint, gevestigd aan de Westkolkstraat 4, aan [eigenaar] verleende gedoogverklaring ingetrokken.
TijdschriftartikelRaad van State, 09-03-2011, 201007798/1/H3
NJB 2011, 699
De intrekking van de gedoogverklaring moet als een besluit in de zin van art. 1:3 lid 1 Awb worden aangemerkt, omdat van de eigenaar in redelijkheid niet kon worden gevergd om een voor bezwaar vatbaar handhavingsbesluit uit te lokken. Er bestaat voor het oordeel dat de burgemeester niet in redelijkheid tot intrekking van de gedoogverklaring heeft kunnen besluiten.
TijdschriftartikelRaad van State, 09-03-2011, 201007798/1/H3
AB 2011/104
Intrekking gedoogverklaring is wegens bijzondere omstandigheden een besluit.
TijdschriftartikelRaad van State, 09-03-2011, 201007798/1/H3 (met noot)
B. Kam
JB 2011/101
Gedoorgverklaring voor exploitatie coffeeshop. Besluit, intrekking gedoogverklaring. Belanghebbende.
TijdschriftartikelRaad van State, 09-03-2011, 201007798/1/H3 (met noot)
B. de Kam
«JIN» 2011/501
Gedoogverklaring voor exploitatie coffeeshop. Besluit tot intrekking gedoogverklaring. Belanghebbende.
Gerelateerd ECLI:NL:RBMID:2010:BL8815 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBMID:2010:BM9875
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:1356
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:44
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:86
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:305
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:304
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:5935
Gerelateerd ECLI:NL:RBMID:2010:BM9875
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:3993
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:8382
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2013:CA0742