Raad van State, 06-04-2011 / 201008693/1/V6


ECLIECLI:NL:RVS:2011:BQ0313
Datum06-04-2011
InhoudsindicatieBij besluit van 19 mei 2008 heeft de minister de stichting een boete van 24.000,00 opgelegd wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).
TijdschriftartikelRaad van State, 06-04-2011, 201008693/1/V6 (met noot)
T. de Lange
JV 2011/458
WAV. Bestuurlijke boete. Arbeid zonder TWV. Vrijwilligerswerk. Illegaal verblijvende vreemdelingen. Project met idele doelstellingen. Werkgeverssanctiesrichtlijn 2009/52. Art. 15 IVBPR. Verwijtbaarheid. Evenredigheid. Geen matiging.
TijdschriftartikelRaad van State, 06-04-2011, 201008693/1/V6 (met noot)
C.M. Saris
AB 2011/314
Wav-boete. Reikwijdte werkgeversbegrip. Richtlijn 2009/52. Lex mitior-beginsel.
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2010:BN2266
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2010:BN2266