Raad van State, 15-06-2011 / 201009247/1/H3


ECLIECLI:NL:RVS:2011:BQ7921
Datum15-06-2011
InhoudsindicatieBlijkens schrijven van 10 april 2008 heeft de burgemeester besloten de Oranjevereniging Leiderdorp (hierna: de Oranjevereniging) vergunning te verlenen voor het houden van de kermis van zaterdag 26 tot en met woensdag 30 april 2008 op de noordelijke rijbaan van het Engelendaal, tussen de Laan van Berendrecht en de Gallaslaan te Leiderdorp. In datzelfde schrijven is vervat een besluit van het college, waarbij de Oranjevereniging, voor zover thans van belang, ontheffing is verleend van het verbod in de openlucht een geluidsapparaat in werking te hebben op een zodanige wijze dat voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.
TijdschriftartikelRaad van State, 15-06-2011, 201009247/1/H3
JG 11.0053
Het besluit tot het verlenen van een vergunning voor het houden van een kermis tijdens Koninginnedag acht de Afdeling niet onrechtmatig. De geluidsoverlast die de kermis veroorzaakt leidt niet tot een inmenging in het recht op respect voor het privleven (art.8 EVRM) van de omwonenden.
TijdschriftartikelRaad van State, 15-06-2011, 201009247/1/H3
JB 2011/170
Vooringenomenheid. Persoonlijk belang. Geluidhinder.
TijdschriftartikelRaad van State, 15-06-2011, 201009247/1/H3
JB 2011/170
Vooringenomenheid. Persoonlijk belang. Geluidhinder.
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2012:BW8792 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:2673
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:3254
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:2948