Raad van State, 29-02-2012 / 201104750/1/A2


ECLIECLI:NL:RVS:2012:BV7254
Datum29-02-2012
InhoudsindicatieBij besluit van 25 november 2009 heeft het college [appellant sub 1] een bedrag van 6.000,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 december 2008 tot de dag van uitbetaling, ter tegemoetkoming in planschade toegekend.
TijdschriftartikelRaad van State, 29-02-2012, 201104750/1/A2
ABKort 2012/88
Planschade, normaal maatschappelijk risico.

(I. / B&W van Tilburg)
TijdschriftartikelRaad van State, 29-02-2012, 201104750/1/A2 (met noot)
T. Lam
JB 2012/90
Planschadevergoeding. Normaal maatschappelijk risico. Belanghebbende. Parallel belang. Zelf in de zaak voorzien.
TijdschriftartikelRaad van State, 29-02-2012, 201104750/1/A2
JG 12.0029
In de kwestie Berkel-Enschot blijkt uit de ruimtelijke onderbouwing dat in de directe omgeving al uitsluitend sprake is van percelen met een woonbestemming, dat het bouwplan zich goed voegt in het karakter van de buurt, dat de locatie tot het (centrum)dorpse woonmilieu behoort, dat de ontwikkeling aansluit op de plaatselijke situatie en dat het bouwplan in overeenstemming is met de ruimtelijke beleid van de gemeente. Er is geen grote aantasting van de bestaande stedenbouwkundige structuur en het woonklimaat. Daarom is deze inbreiding van woningen in een bestaande woonkern een normale maatschappelijke ontwikkeling, waardoor de planologische wijziging in de lijn der verwachtingen lag. Omdat de gestelde schade relatief gering is valt deze binnen het normale maatschappelijke risico als bedoeld in artikel 6.2 lid 1 Wro.
TijdschriftartikelRaad van State, 29-02-2012, 201104750/1/A2 (met noot)
J.W. van Zundert
Gst. 2012, 62
Normaal maatschappelijk risico bij planschade.
TijdschriftartikelRaad van State, 29-02-2012, 201104750/1/A2
TBR 2012/90, p. 507-510
Tegemoetkoming in planschade. Wijziging planologische regime. Nadeliger positie. Schade. Vergelijking met oude planologisch regime.

(Vugts)
TijdschriftartikelRaad van State, 29-02-2012, 201104750/1/A2 (met noot)
B. van den Broek
StAB 2012, nr. 12-68
De vraag of schade als gevolg van een planologische ontwikkeling als bedoeld in artikel 6.1 lid 2 Wro tot het normale maatschappelijke risico behoort, moet worden beantwoord met inachtneming van alle van belang zijnde omstandigheden van het geval, waarbij onder meer van belang is of de planologische ontwikkeling als een normale maatschappelijke ontwikkeling kan worden beschouwd waarmee de benadeelde rekening had kunnen houden in die zin dat die ontwikkeling in de lijn der verwachtingen lag, ook al bestond geen concreet zicht op de omvang waarin, de plaats waar en het moment waarop deze ontwikkeling zich zou voordoen.

(Tilburg)
TijdschriftartikelRaad van State, 29-02-2012, 201104750/1/A2
AB 2013/78
Indirecte planschade. Normaal maatschappelijk risico. Criterium van 'de lijn der verwachtingen'.
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2011:BP8564
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2582 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2011:BP8564
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:882
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:4591
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:4588
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2013:CA3194
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2012:BY0456
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:814
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2019:7493
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:4141
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:7930
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:1310
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2208
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:691
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:2820
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:6197
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:3803
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:3801
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:3194
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:3484
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:898
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:12964
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2016:6375
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2014:2702
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2013:CA2637
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2012:BX5445
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2012:BW8635
Gerelateerd ECLI:NL:RBLEE:2012:CA2632