Raad van State, 23-10-2013 / 201302106/2/A2


ECLIECLI:NL:RVS:2013:1586
Datum23-10-2013
InhoudsindicatieCONCLUSIE: Op woensdag 23 oktober 2013 neemt staatsraad advocaat-generaal Widdershoven voor de eerste keer een conclusie in een bestuursrechtelijk geschil. In mei van dit jaar heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in samenwerking met de andere hoogste bestuursrechters gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een conclusie te vragen. Deze mogelijkheid wordt de hoogste bestuursrechters sinds 1 januari 2013 geboden in het kader van de bevordering van de rechtsontwikkeling en de rechtseenheid. Staatsraad advocaat-generaal Widdershoven is verzocht in de conclusie in te gaan op de uiteenlopende jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak, de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Hoge Raad met betrekking tot artikel 6 van het EVRM. Hem is gevraagd welke behandelingsduren de rechtscolleges voor de verschillende fasen van de procedures en voor de procedures als geheel, nog als redelijk kunnen aanmerken in het licht van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het concrete geschil waarin de staatsraad advocaat-generaal is verzocht tot het nemen van de conclusie gaat over het verzoek van een Turkse familie om schadevergoeding vanwege overschrijding van de redelijke termijn in een vreemdelingenprocedure. De vraag die in deze procedure centraal staat is of de redelijke termijn van artikel 6 van het EVRM is overschreden.
Recht.nl artikelEerste conclusie van 'Advocaat-Generaal' in bestuursrechtelijk geschil (23-10-2013)
Staatsraad Widdershoven heeft voor de eerste keer een conclusie uitgebracht in een bestuursrechtelijk geschil. De mogelijkheid tot het vragen om een dergelijk advies wordt de hoogste bestuursrechters sinds 1 januari 2013 geboden.
Ingegaan wordt op de uiteenlopende jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak, de CRvB, het CBb en de Hoge Raad met betrekking tot de redelijke termijn van artikel 6 EVRM.
> Eerste conclusie van ĎAdvocaat-Generaalí in bestuursrechtelijk geschil (Rechtspraak.nl)
> Eerste conclusie bestuurlijke AG: meer lijn in de redelijke termijn (Tom Barkhuysen, Stibbe)
> Zie ook: Raad van State vraagt om eerste conclusie in bestuursrechtprocedure (Recht.nl Nieuws, 21/05/2013)
> A-G adviseert uniforme redelijke termijn voor bestuursrechtelijke geschillen (Cathine Knijff, Wieringa Advocaten)
TijdschriftartikelRaad van State, 23-10-2013, 201302106/2/A2
BA 2013, 254
Conclusie van Advocaat-Generaal in hoger beroep ABRvS, bevordering rechtsontwikkeling en rechtseenheid, advies voor uniforme redelijke termijn.
TijdschriftartikelRaad van State 23-10-2013
JOM 2014/517
Conclusie, Schadevergoeding, Overschrijding redelijke termijn, Vreemdelingenprocedure, Behandelingsduur, Uniforme redelijke termijn, Niet-punitieve zaken.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH1009 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9092 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9120 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX6666 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA7309 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BI2179 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BG8294 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:199 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB2314 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BK5859 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2010:BN0540 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BN9181 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2010:BM1588 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ8465 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BH4667 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BI2748 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AT4468 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BG5910 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BD7033 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BD3121 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BI2283 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO5046 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BM0231 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2012:BX8157 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2010:BN6785 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BM0214 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2011:BP3701 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2009:BH6281 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY6202 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2012:BX8168 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2009:BJ2560 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BG8313 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2006:AX2432 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BY3698 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BG5163 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX8359 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2013:BZ4277 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2012:BW3268 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2011:BS7874 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BL4247 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BH4653 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BK8203 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BE9745 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW5721 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2011:BT2156 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BW1467
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY4043
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2011:BR0523
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2010:BM1611
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BJ1126
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:102
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ0010
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2013:CA3169
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BY5887
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BX3269
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2012:BY0026
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY3185
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2011:BS8827
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2011:BQ3236
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BM9702
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2010:BN4148
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BK3597
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BJ9526
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AT7630
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:8607
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2017:55