Raad van State, 04-12-2013 / 201305107/1/A4


ECLIECLI:NL:RVS:2013:2275
Datum04-12-2013
InhoudsindicatieBij besluit van 29 augustus 2012 heeft het algemeen bestuur het projectplan Oudland en Halstersch Laag vastgesteld.
TijdschriftartikelRaad van State 04-12-2013
AB 2014/296
Waterwet. Vaststelling projectplan met als doel nadelige gevolgen van verdroging in natuurgebieden te voorkomen.
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:11188
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:1503