Raad van State, 07-08-2013 / 201300076/1/V6


ECLIECLI:NL:RVS:2013:617
Datum07-08-2013
InhoudsindicatieBij onderscheiden besluiten van 1 augustus 2011 heeft de minister aan [appellante sub 1] en [appellante sub 2] boetes opgelegd van in totaal 48.000,00 wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav). Bij onderscheiden besluiten van 1 augustus 2011 heeft de minister aan zowel [appellante sub 3] als [appellante sub 4] een boete opgelegd van 8.000,00 wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wav. Bij onderscheiden besluiten van 1 augustus 2011 heeft de minister aan [appellante sub 5] boetes opgelegd van in totaal 32.000,00 wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wav.
TijdschriftartikelRaad van State 07-08-2013 (met noot)
H.E. Bröring
AB 2014/211
Wav-boetes. Geen reden voor nihilstelling of matiging boetes.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6324 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2012:BY8310
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2012:BY8310
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:891