Raad van State, 13-02-2013 / 201110091/1/A3


ECLIECLI:NL:RVS:2013:BZ1291
Datum13-02-2013
InhoudsindicatieBij brief van 27 oktober 2010 heeft het Leger des Heils aan [appellante] medegedeeld dat het een met haar gesloten pleegcontract ten behoeve van [plegkind] (hierna: de minderjarige) niet zal verlengen.
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:761