Raad van State, 22-05-2013 / 201210610/1/V6


ECLIECLI:NL:RVS:2013:CA0649
Datum22-05-2013
InhoudsindicatieBij besluit van 19 juli 2011 heeft de minister de vennootschap een boete opgelegd van 64.000,00 wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).
TijdschriftartikelRaad van State, 22-05-2013, 201210610/1/V6
ABKort 2013/187
De vof betoogt dat de rechtbank niet heeft onderkend dat de opgelegde boete onevenredig is en de minister deze had moeten matigen wegens de door haar verrichte inspanningen om overtreding van de WAV te voorkomen.
TijdschriftartikelRaad van State, 22-05-2013, 201210610/1/V6 (met noot)
O.J.D.M.L. Jansen
AB 2013/225
Wav-boete. Hoogte bestuurlijke boete. 50% matiging. Samenstel van feiten en omstandigheden.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2500 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2501 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2389