Raad van State, 21-03-2014 / 201208328/1/V1


ECLIECLI:NL:RVS:2014:1197
Datum21-03-2014
InhoudsindicatieBij besluit van 19 oktober 2010 heeft de minister voor Immigratie en Asiel een aanvraag van de vreemdeling om haar een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd te verlenen afgewezen.
TijdschriftartikelRaad van State 21-03-2014
JV 2014/162
Gezinshereniging, Gezinsleven bij Nederlands kind, Burgerschap van de Unie, Motivering.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:822 ★★