Raad van State, 29-01-2014 / 201302106/1/A2


ECLIECLI:NL:RVS:2014:188
Datum29-01-2014
InhoudsindicatieBij uitspraak van 1 februari 2013 heeft de rechtbank Oost-Brabant verzoeken van [appellanten] om vergoeding van schade vanwege overschrijding van de redelijke termijn afgewezen. Deze uitspraak is aangehecht.
Recht.nl artikelUniforme redelijke termijn in bestuursrechtelijke procedure vier jaar (29-01-2014)
De redelijke termijn die als uitgangspunt geldt voor de afdoening van bestuursrechtelijke geschillen die bestaan uit een bezwaarprocedure en twee rechterlijke instanties, is uniform bepaald op vier jaar. Hierbij staat zowel voor de bezwaar- en beroepsfase tezamen als voor het hoger beroep een termijn van twee jaar.
> Uniforme redelijke termijn in bestuursrechtelijke procedure is vier jaar (Raad van State)
> Uniforme redelijke termijn in bestuursrechtelijke procedure is vier jaar (Rechtspraak.nl)
> Redelijke termijn is vier jaar (Aaldert ten Veen, Stibbe)
> Uniformering redelijke termijn (Geert Pijnenburg, AKD)
> Noot bij ABRvS 29 januari 2014 (Tom Barkhuysen, Stibbe)
> Harmonisatie redelijke termijn afdoening bestuursrechtelijke geschillen (Miranda Pals, Weebers Vastgoed Advocaten)
TijdschriftartikelRaad van State, 29-01-2014, 201302106/1/A2
ABKort 2014/39
Redelijke termijn. Grote kamer. Rechtseenheid.
TijdschriftartikelRaad van State, 29-01-2014, 201302106/1/A2
JV 2014/84
Redelijke termijn, Termijnen, Schadevergoeding
TijdschriftartikelRaad van State 29-01-2014 (met noot)
Redactie
V-N 2014/10.5
Uniforme redelijke termijn in bestuursrechtelijke procedure is vier jaar
TijdschriftartikelRaad van State 29-01-2014 (met noot)
N. Djebali
NTFR 2014/844
Samenwerking hoogste bestuursrechters: uniformering redelijke termijn in niet-boetezaken.
TijdschriftartikelRaad van State 29-01-2014
BA 2014/40
Uitspraak van grote kamer na conclusie van staatsraad advocaat-generaal; uniformering van redelijke termijn, rechtszekerheid, rechterlijk overgangsrecht, aftrek termijn voor prejudiciŽle procedures
TijdschriftartikelRaad van State 29-01-2014 (met noot)
J.S. Haakmeester
JM 2014/32
Redelijke termijn, ImmateriŽle schadevergoeding, Algemene beginselen, Rechtszekerheid
TijdschriftartikelRaad van State 29-01-2014
JOM 2014/162
Uniforme redelijke termijn in bestuursrechtelijke procedure is bepaald op vier jaar.
TijdschriftartikelRaad van State 29-01-2014
NJB 2014/379
Redelijke termijn in niet-punitieve zaken bestaande uit bezwaarprocedure en twee rechterlijke instanties. In aansluiting op rechtspraak CRvB en Hoge Raad gaat Afdeling voortaan uit van maximale duur van vier jaar in plaats van vijf jaar.
TijdschriftartikelRaad van State 29-01-2014 (met noot)
T. Barkhuysen, M.L. van Emmerik
AB 2014/115
Conclusie bestuursrechtelijke A-G. Grote Kamer. Rechtsvorming. Redelijke termijn van artikel 6 EVRM in niet-punitieve zaken. Uniforme termijn bezwaar (maximaal zes maanden), beroep (maximaal achttien maanden) en hoger beroep (maximaal 24 maanden). Totaal maximaal vier jaar. Duur prejudiciŽle procedure telt (na kennisgeving) niet mee. Vergoeding immateriŽle schade.
TijdschriftartikelRaad van State 29-01-2014 (met noot)
L.J.M. Timmermans, D.G.J. Sanderink
JB 2014/48
Grote Kamer, Rechtseenheid, Afstemming duur redelijke termijn, PrejudiciŽle procedure, Rechtszekerheidsbeginsel.
TijdschriftartikelRaad van State 29-01-2014
JOM 2014/361
Grote Kamer, Rechtseenheid, Afstemming duur redelijke termijn, PrejudiciŽle procedure, Rechtszekerheidsbeginsel.
TijdschriftartikelRaad van State 29-01-2014 (met noot)
B. Kaya
Gst. 2014/45
Redelijke termijn in niet-punitieve zaken is uniform vier jaar. Behandelingsduur voor bezwaar halfjaar, beroep 1,5 jaar en hoger beroep 2 jaar. Duur van prejudiciŽle procedure bij het HvJ EU buiten beschouwing gelaten. Verzoek om (immateriŽle) schadevergoeding. Verzoek conclusie A-G (door Grote Kamer). Uitspraak Grote Kamer. Rechtseenheid.
TijdschriftartikelRaad van State 29-01-2014
StAB 2014, p. 46
Redelijke termijn inzake bezwaar- en beroepsfase.
TijdschriftartikelRaad van State 29-01-2014 (met noot)
J.A.R. van Eijsden
BNB 2015/33
Redelijke termijn. Termijn gemoeid met prejudiciŽle beslissing. Raad van State en CBB sluiten zich aan bij de termijnen die de Hoge Raad en de Centrale Raad van Beroep hanteren
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX6666 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ8465 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY6202 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2009:BJ2560 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2014:291 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:252 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:736 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:636 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2978 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:1733 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:1732 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:400 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1314 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:422 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:1777 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:809 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:404 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:402 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:399 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4276 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:403 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:401 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2014:234 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2562 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:481 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:244 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3318 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2014:171 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:840 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2018:547 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:1707 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3129 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:265 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2815 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:585 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2017:64 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1908 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2014:398 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2014:349 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2014:291 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:4037
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:839
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2598
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:8607
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3989
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3335
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2017:313
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:5150
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4096
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2209
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2016:453
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:1366
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:614
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:245
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:550
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:4188
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:4158
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3490
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:1041
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:170
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:4031
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1820
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1747
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1133
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:3506
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1866
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1716
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1660
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1299
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1287
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2521
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1999
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2017:56
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:1971
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2016:7835
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:4988
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:940
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:3041
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:321
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:7583
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:7840
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:3530
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2950
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:252
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2015:89
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:8756
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:3874
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2014:3091
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:1770
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:1712
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:1710
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:10313
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:10312
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4301
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:3313
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:3307
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2904
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2559
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2352
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2190
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2184
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:1644
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:1472
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:1333
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:1144
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:234
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:83
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:6583
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2019:219
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:3060
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:4583
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2978
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2921
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2019:467
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2019:455
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2019:349
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2019:348
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2019:93
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2019:91
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:4139
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3865
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3486
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3345
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3120
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:2555
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:2516
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:2503
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:2328
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:2317
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:1762
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:11634
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:2618
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:3123
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:3764
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:3763
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:9721
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:9720
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:3578
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:2396
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:1941
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:3609
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:4192
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:4173
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:4172
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2585
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1422
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1134
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:604
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:603
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:448
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2018:684
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2018:683
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2018:682
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2018:680
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2018:632
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2018:609
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2018:392
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2018:365
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2018:262
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2018:196
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2018:151
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2018:116
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2018:70
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:3332
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2734
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2600
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2168
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1806
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1802
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1801
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1681
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1445
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1391
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1286
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1283
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1282
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1279
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1069
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:996
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:662
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:391
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:5519
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:2820
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:1178
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:1177
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:634
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:5299
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:7160
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:8519
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3783
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3770
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3549
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3188
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2956
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2681
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2680
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2678
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2146
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1998
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:562
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:428
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:318
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:317
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:148
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2017:55
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:3317
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2963
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2769
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2569
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2164
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:1361
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:8685
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:8683
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:3980
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:2132
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4794
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2996
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:710
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2016:357
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2016:138
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:7685
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:5937
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:5225
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:7009
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2326
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1934
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:235
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2014:11377
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:10102
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:5892
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:5293
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2014:6835
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:1117
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:10310
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:5887
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:1376
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:5506
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4305
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4300
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3462
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3367
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3270
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2525
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1164
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2014:71