Raad van State, 09-07-2014 / 201308704/1/V6


ECLIECLI:NL:RVS:2014:2508
Datum09-07-2014
InhoudsindicatieBij besluiten van 9, 13 en 29 december 2011 heeft de minister aan de Persgroep Distributie boetes opgelegd van in totaal 40.000,00 wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav). Bij besluit van 13 december 2011 en bij twee onderscheiden besluiten van 29 december 2011 heeft de minister [appellante sub 2A], [appellante sub 2B] onderscheidenlijk [appellante sub 2C] elk een boete opgelegd van 8.000,00, 24.000,00 onderscheidenlijk 24.000,00 wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wav.
TijdschriftartikelRaad van State 09-07-2014 (met noot)
T. de Lange
JV 2014/288
Wet arbeid vreemdelingen, Bestuurlijke boete, Begrip werkgever, Gelijkheidsbeginsel, Evenredigheidsbeginsel.
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:4885
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:1258 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:4258 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:4256
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:891
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:4885