Raad van State, 09-07-2014 / 201308005/1/V6


ECLIECLI:NL:RVS:2014:2511
Datum09-07-2014
InhoudsindicatieBij besluit van 4 april 2011 en bij twee onderscheiden besluiten van 16 augustus 2011 heeft de minister aan [appellante sub 2] boetes opgelegd van in totaal 24.000,00 wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).
TijdschriftartikelRaad van State 09-07-2014 (met noot)
O.J.D.M.L. Jansen
AB 2015/182
Boeterecht. Verminderde verwijtbaarheid. Matiging wegens persoonlijke omstandigheden om inspanningen na boeteoplegging om volgende overtreding te vermijden. Omvang onderneming kan tot matiging leiden. Redelijke termijn.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6324 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:1258 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1429 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2394 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:1261 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2827 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:494
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:404
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1377
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:3374
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:891
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2389
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4929
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4455
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:6127
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:438
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:1260
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:2223
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:919
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4120
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3638
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3556
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2826