Raad van State, 08-10-2014 / 201310024/1/R4


ECLIECLI:NL:RVS:2014:3606
Datum08-10-2014
InhoudsindicatieBij besluit van 27 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Makkum-Centrum" gewijzigd vastgesteld.
Recht.nl artikelBouwplan moet ook in conserverend bestemmingsplan (20-10-2014)
De Raad van State bevestigde dat een concreet bouwvoornemen meegenomen moet worden in de besluitvorming bij de vaststelling van een bestemmingsplan. De omstandigheid dat een bestemmingsplan conserverend van aard is, betekent niet dat de gemeenteraad een dergelijk voornemen bij de vaststelling van het bestemmingsplan buiten beschouwing mag laten. Wat deze uitspraak met name interessant maakt, is dat zij duidelijk maakt dat voornoemde verplichting ook geldt indien het voornemen pas voor het eerst kenbaar wordt gemaakt in de vorm van een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan.
> Bouwplan moet ook in conserverend bestemmingsplan (Taco Leemans, Pot Jonker)
Recht.nl artikelWat is ervoor nodig om een initiatief op te laten nemen in een bestemmingsplan? (23-04-2019)
In de praktijk bestaan veel vragen over het opnemen van nog niet gerealiseerde initiatieven in bestemmingsplannen. In deze bijdrage worden de daarbij relevante omstandigheden besproken, zoals deze blijken uit jurisprudentie van de Raad van State.
> Wat is ervoor nodig om een initiatief op te laten nemen in een bestemmingsplan? (Rachel Hoeneveld, Potjonker.nl)
TijdschriftartikelRaad van State 08-10-2014
JOM 2014/1023
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Makkum-Centrum” van de gemeente Súdwest-Fryslân gewijzigd vastgesteld.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2571