Raad van State, 12-02-2014 / 201307600/1/A3


ECLIECLI:NL:RVS:2014:465
Datum12-02-2014
InhoudsindicatieBij brief van 17 september 2012 heeft de minister het verzoek van [appellant] om documenten toegewezen en meegedeeld dat het verzoek is doorgezonden voor zover de gevraagde documenten niet in het bezit zijn van de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (hierna: CVOM).
TijdschriftartikelRaad van State 12-02-2014 (met noot)
L.M. Koenraad
AB 2014/266
Een verzoek om toezending van stukken moet worden aangemerkt als een aanvraag in de zin van art. 1:3 lid 1 Awb, als daarin expliciet en onder verwijzing naar de Wob wordt gevraagd om openbaarmaking van een stuk.
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:5798
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:5707
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2014:6054
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:3271
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:4308
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:8982
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:6478
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:5709
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:5703
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:5700
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2014:2527
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2014:8759
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2014:3082
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2014:7455