Raad van State, 15-01-2014 / 201303858/1/A1


ECLIECLI:NL:RVS:2014:48
Datum15-01-2014
InhoudsindicatieBij besluit van 1 augustus 2011 heeft het college het verzoek van [appellant sub 1] om handhavend tegen de bouw van een loods op het perceel [locatie] te Dronrijp (hierna: het perceel) op te treden, afgewezen.
Recht.nl artikelJurisprudentie specificeringsplicht ingebrekestelling ter activatie dwangsom (18-08-2014)
Er lijkt sprake te zijn van een nieuwe vaste lijn in de jurisprudentie van de Afdeling die erop neerkomt, dat pas sprake is van een rechtsgeldige ingebrekestelling ter activatie van de dwangsom wegens het niet tijdig nemen van een besluit, als het bestuursorgaan is bericht dat het binnen een bepaalde termijn dient te beslissen of dat aanspraak op een dwangsom wordt gemaakt.
> Bekrachtiging jurisprudentie specificeringsplicht ingebrekestelling (Vera Textor, Nysingh)
TijdschriftartikelRaad van State 15-01-2014 (met noot)
R. Ortlep
AB 2014/96
Dwangsom. Specificeringsplicht van de ingebrekestelling ter activatie van de dwangsom ex artikel 4:17 Awb. Herhaling aanduiding gebrek aan rechtseenheid K.
TijdschriftartikelRaad van State 15-01-2014
JOM 2014/980
Afwijzing handhavingsverzoek, Dwangsom, Tijdige beslissing, Ingebrekestelling, E-mailbericht, Beslistermijn.
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:3767
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:2917
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:6925