Raad van State, 10-01-2014 / 201200442/1/V1


ECLIECLI:NL:RVS:2014:86
Datum10-01-2014
InhoudsindicatieBij besluit van 18 juli 2011 (hierna: het besluit) heeft het COa de aanvraag van de vreemdeling om haar krachtens de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005 (hierna: de Rva 2005) opvang te verlenen afgewezen. Het besluit is aangehecht.
TijdschriftartikelRaad van State 10-01-2014 (met noot)
C.H. Slingenberg
JV 2014/92
Op de staat rustende verplichting opvang op grond van art. 8 EVRM rust niet op COA. Opvang, Regeling opvang asielzoekers, Onmenselijke behandeling, Opvangrichtlijn.
TijdschriftartikelRaad van State 10-01-2014 (met noot)
C.H. Slingenberg
AB 2014/88
Opvang vreemdelingen. COa als zelfstandig bestuursorgaan niet bevoegd. Nieuwe interpretatie wettelijke taak COa.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW5328 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BV0356
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1995 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2444 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4475 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:2651 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3598 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:781
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4093
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BV0356
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:11165
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2017:2392
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:1654
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:2656
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:2654
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:2649
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3744
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3659
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3658
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3657
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3656
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3655
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3654
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3017
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3016
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3015
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3014
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2660
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:16454
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:8241
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:8016
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:6941
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3601
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2800