Raad van State, 06-05-2015 / 201404361/1/A3


ECLIECLI:NL:RVS:2015:1421
Datum06-05-2015
InhoudsindicatieBij besluit van 11 april 2013 heeft de minister [appellante] boetes opgelegd van 1.080,00 en 2.160,00 wegens overtreding van artikel 8.3, eerste lid, onderscheidenlijk artikel 5.3, aanhef en onder a, van het Arbeidsomstandighedenbesluit (hierna: het Arbobesluit).
Recht.nl artikelBestuurlijke boete: is onderliggend beleid wel evenredig? (06-07-2015)
Op 6 mei 2015 deed de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak over de oplegging van een bestuurlijke boete (in een Arbo-kwestie). De minister heeft beleidsregels vastgesteld voor de berekening van de bestuurlijke boete en de maatstaven voor matiging daarvan bij overtreding van de Arbowet. Voorheen vond de Afdeling dat beleid redelijk, maar daar komt men nu op terug. Toepassing van de beleidsregels leidt in bepaalde gevallen tot een onevenredige uitkomst.
> Bestuurlijke boete: is onderliggend beleid wel evenredig? (Hanneke Ellerman, Six Advocaten)
> Beleid van minister SZW is onredelijk en leidt tot onevenredige Arboboetes: nieuw beleid in aantocht (Stibbeblog.nl)
Recht.nl artikelWijziging matigingsgronden boeteoplegging arbeidsomstandigheden (20-01-2016)
De Raad van State stelde in mei 2015 dat de matigingssystematiek bij bestuurlijke boetes onredelijk is. Voornamelijk het cumulatieve karakter is bezwaarlijk. In reactie op deze uitspraak zijn de cumulatieve matigingsgronden uit de beleidsregels geschrapt. Vervolgens is een nieuwe matigingssystematiek bekendgemaakt in de Staatscourant.
> Wijziging matigingsgronden boeteoplegging arbeidsomstandigheden (Simon Olierook, De Clercq)
> Beleidsregel in verband met het opnemen van een matigingsgrond bij het opleggen van bestuurlijke boeten (Staatscourant 2015, 46081)
> Bestuurlijke boete: is onderliggend beleid wel evenredig? (Recht.nl Nieuws, 06/07/2015)
TijdschriftartikelRaad van State 06-05-2015
NJB 2015/1063
Afdeling acht boetebeleidsregels Arbeidsomstandighedenwet onredelijk.
TijdschriftartikelRaad van State 06-05-2015 (met noot)
M.A.J. West
Gst. 2015/77
Overtreding arbeidsomstandighedenwetgeving. Matiging boeteoplegging met 75%. Stelsel cumulatieve matigingsgronden Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving onredelijk. Nieuwe koers jurisprudentie Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
TijdschriftartikelRaad van State 06-05-2015 (met noot)
E.C. van der Maden, C. Saris
AB 2015/291
Boetebeleid Arbowetgeving. Beleidsregels (oud) zijn onredelijk. Boete niet evenredig.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2962 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:3266 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:762
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:3265
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1477
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:1388
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:1674
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2019:2831
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:3622
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2016:2997
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2015:3595
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2015:3321
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:6073
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:5646
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:8102
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2015:8498