Raad van State, 09-09-2015 / 201500362/1/A2


ECLIECLI:NL:RVS:2015:2828
Datum09-09-2015
InhoudsindicatieBij onderscheiden besluiten van 8 januari 2014 heeft het college [appellanten] tegemoetkomingen in planschade toegekend ter hoogte van 3.950,00, 2.800,00 en 3.400,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment van de aanvraag tot de dag van uitbetaling.
Recht.nl artikelDe glijdende schaal van het normaal maatschappelijk risico bij planschade (07-11-2015)
De Raad van State lijkt twee duidelijke piketpalen te hebben geslagen ten aanzien van het normaal maatschappelijk risico bij planschade. Onder alle omstandigheden geldt dat 2 procent van de waardedaling van onroerend goed of inkomen direct voorafgaand aan het ontstaan van schade voor rekening van de benadeelde blijft. Wanneer er echter sprake is van een ontwikkeling die in de lijn der verwachting lag, wordt een percentage van 5 procent gehanteerd. In dit verband is de onderhavige uitspraak interessant, waarin een percentage van 3 procent wordt aangehouden.
> De glijdende schaal van het normaal maatschappelijk risico bij planschade (Frederike Linssen, Van Benthem & Keulen)
TijdschriftartikelRaad van State 09-09-2015
JOM 2015/944
Planschade en is inbreiding normale maatschappelijke ontwikkeling?
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2903 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2543 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3026
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:1935
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2248
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:3707