Raad van State, 28-01-2015 / 201407367/2/A4


ECLIECLI:NL:RVS:2015:310
Datum28-01-2015
InhoudsindicatieBij uitspraak van 23 oktober 2013 in zaak nr. 201301898/1/A4 heeft de Afdeling het hoger beroep van [verzoeker] tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 18 januari 2013 in zaak nr. 12/175 ongegrond verklaard. Eerstgenoemde uitspraak is aangehecht.
TijdschriftartikelRaad van State 28-01-2015 (met noot)
R. Ortlep
AB 2015/108
Herziening. Rechtseenheid over de termijn voor het indienen van een herzieningsverzoek ex art. 8:119 Awb.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2151 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2013:194
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1702 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1055 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:357 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:840 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:839
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:1838
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:1836
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1722
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1274
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:3337
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:1837
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:5156
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:5155
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3050
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2018:392
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1276
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:8932
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:3336
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2016:316