Raad van State, 28-01-2015 / 201407367/2/A4


ECLIECLI:NL:RVS:2015:310
Meer over deze zaak:
Datum28-01-2015
InhoudsindicatieBij uitspraak van 23 oktober 2013 in zaak nr. 201301898/1/A4 heeft de Afdeling het hoger beroep van [verzoeker] tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 18 januari 2013 in zaak nr. 12/175 ongegrond verklaard. Eerstgenoemde uitspraak is aangehecht.
Recht.nl artikelAchterdeuren in het gesloten stelsel van rechtsbescherming (19-09-2019)
Tegen de meeste besluiten van de overheid kan bezwaar, beroep en hoger beroep worden ingesteld. Dit noemen we ook wel Ďrechtsmiddelení. Als alle rechtsmiddelen zijn gebruikt en de hoogste rechter een uitspraak heeft gedaan, dan staat de uitkomst van de procedure definitief vast: het besluit is onherroepelijk. Er kunnen dan geen rechtsmiddelen meer wordt gebruikt tegen dat besluit. Of toch wel?
> Achterdeuren in het gesloten stelsel van rechtsbescherming (Catchlegal.nl)
TijdschriftartikelRaad van State 28-01-2015 (met noot)
R. Ortlep
AB 2015/108
Herziening. Rechtseenheid over de termijn voor het indienen van een herzieningsverzoek ex art. 8:119 Awb.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2151 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2013:194
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1702 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1055 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:357 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:840 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:839
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:1838
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:1836
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1722
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1274
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:3337
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:1837
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:5156
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:5155
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3050
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2018:392
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1276
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:8932
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:3336
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2016:316