Raad van State, 28-10-2015 / 201406955/1/V6


ECLIECLI:NL:RVS:2015:3302
Datum28-10-2015
InhoudsindicatieBij brief van 24 februari 2014 hebben appellanten de Raad van Bestuur verzocht een bestuurlijk rechtsoordeel te geven inhoudende dat de werkgevers zijn vrijgesteld van het vereiste om voor door de werknemers te verrichten werkzaamheden over een tewerkstellingsvergunning (hierna: twv) te beschikken, dan wel het verzoek wegens het ontbreken van de noodzaak van een twv niet-ontvankelijk te verklaren, dan wel aan hen twv's te verlenen ten behoeve van de werknemers voor de duur van de procedure.
TijdschriftartikelRaad van State 28-10-2015
BA 2015/283
Bestuurlijk rechtsoordeel, geen besluit, aanvraag van vergunning niet onredelijk bezwarend
TijdschriftartikelRaad van State 28-10-2015
JV 2015/348
Wet arbeid vreemdelingen, Arbeidsmarktpositie en -beleid, Niet tijdig besluit.
TijdschriftartikelRaad van State 28-10-2015 (met noot)
V.M. Bex-Reimert
AB 2016/136
Het bestuurlijk rechtsoordeel is geen besluit omdat het voor betrokkenen niet onevenredig bezwarend is om het ontbreken van overgangsrecht in de Wav bij het aanvragen van een vergunning naar voren te brengen.
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:8924
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:1356
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:8924
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:3821