Raad van State, 11-03-2015 / 201302120/1/A3


ECLIECLI:NL:RVS:2015:699
Datum11-03-2015
InhoudsindicatieBij besluit van 2 februari 2012 heeft de staatssecretaris een verzoek van [appellante] om handhavend op te treden tegen Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (hierna: KLM) afgewezen.
TijdschriftartikelRaad van State 11-03-2015
NJB 2015/771
Staatssecretaris niet bevoegd tot handhaving in individueel geval van overtreding EU-Verordening passagiersrechten luchtvaart. PrejudiciŽle vraag.
TijdschriftartikelRaad van State 11-03-2015
JB 2015/72
Compensatie vanwege vertraging vlucht, Ambtshalve toetsing. Bestuursrechtelijke handhaving, Grondslag handhaving, Naar Nederlands recht geen bevoegdheid over te gaan tot handhaving in elk individueel geval afzonderlijk, Handhaving stelselmatige overtredingen, Civielrechtelijke vordering, Bestuursrechtelijke versus civielrechtelijke weg, Rechterlijke taakverdeling, Bestuurlijke boete, Last onder bestuursdwang of dwangsom niet effectief, PrejudiciŽle vraag.
TijdschriftartikelRaad van State 11-03-2015 (met noot)
C.N.J. Kortmann, M.S. Klijsen
AB 2015/375
Passagier heeft doeltreffende civielrechtelijke rechtsgang voor handhaving van verordening niet benut en verzoekt om bestuursrechtelijke handhaving. Verplicht Verordening nr. 261/2004 tot nadere uitvoeringsmaatregelen voor handhavingsbevoegdheid in individuele gevallen?
Gerelateerd ECLI:EU:C:2010:146 ★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2009:716 ★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2013:613
Gerelateerd ECLI:EU:C:2010:648
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:1733 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:400 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:422 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:404 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:402 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:399 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:403 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:401 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2016:381 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:5030 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:6445
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1287
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3221
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1286
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1283
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1282
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1279
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:1181
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:8685
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:569