Raad van State, 18-03-2015 / 201306680/1/R4


ECLIECLI:NL:RVS:2015:810
Datum18-03-2015
InhoudsindicatieBij besluit van 13 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Havens" vastgesteld.
Recht.nl artikelWat is ervoor nodig om een initiatief op te laten nemen in een bestemmingsplan? (23-04-2019)
In de praktijk bestaan veel vragen over het opnemen van nog niet gerealiseerde initiatieven in bestemmingsplannen. In deze bijdrage worden de daarbij relevante omstandigheden besproken, zoals deze blijken uit jurisprudentie van de Raad van State.
> Wat is ervoor nodig om een initiatief op te laten nemen in een bestemmingsplan? (Rachel Hoeneveld, Potjonker.nl)
TijdschriftartikelRaad van State 18-03-2015
JOM 2015/333
Bestemmingsplan “Havens” van de gemeente Schiedam.
TijdschriftartikelRaad van State 18-03-2015 (met noot)
M.C. Lammens
TBR 2015/103
Geluidgezoneerd industrieterrein Schiedam
TijdschriftartikelRaad van State 18-03-2015
M en R 2015/85
Bestemmingsplan omvat twee bedrijventerreinen. Splitsing in gezoneerd en regulier bedrijventerrein. Staat van activiteiten dienovereenkomstig gesplitst. Aspect geluid niet opgenomen in Staat van activiteiten gezoneerd industrieterrein. Onderzoek op grond van WGH volstaat niet voor inzicht in ruimtelijke uitstraling industrieterrein.
TijdschriftartikelRaad van State 18-03-2015
StAB 2015/53
Geluid. Bedrijfswoning op bedrijventerrein. Woon- en leefklimaat. VNG-brochure.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3071