Raad van State, 18-05-2016 / 201504096/1/A3


ECLIECLI:NL:RVS:2016:1312
Datum18-05-2016
InhoudsindicatieBij besluit van 10 oktober 2013 heeft de minister geweigerd [appellant] een verklaring van geen bezwaar (hierna: verklaring) te verstrekken ten behoeve van de vervulling van de functie projectleider Nucleair Security Summit (projectleider NSS).
TijdschriftartikelRaad van State 18-05-2016
JOM 2016/456
Voor passeren gebrek in een besluit is beslissend of iemand door de schending wordt benadeeld.
TijdschriftartikelRaad van State 18-05-2016
NJB 2016/1251
Weigering verklaring van geen bezwaar projectleider Nuclear Security Summit hoewel deze functie niet was aangewezen als vertrouwensfunctie. Rechtbank heeft dit gebrek ten onrechte gepasseerd. Niet gemotiveerd dat functie onder andere, wel aangewezen functie kan worden geschaard.
TijdschriftartikelRaad van State 18-05-2016
JB 2016/132
Verklaring van geen bezwaar, weigering, Aangewezen vertrouwensfunctie, Passeren gebrek, Benadeling.
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:2450
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:2450
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:410