Raad van State, 27-01-2016 / 201502687/1/A1 en 201502910/1/A1


ECLIECLI:NL:RVS:2016:133
Datum27-01-2016
InhoudsindicatieBij besluit van 18 maart 2014 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam (met het college als rechtsopvolger, hierna: het college) Lingotto Investment B.V. omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een woongebouw met 23 appartementen, een parkeerkelder en een horeca IV gelegenheid op Amstelveenseweg 122 te Amsterdam (hierna: het perceel) in afwijking van het bestemmingsplan.
TijdschriftartikelRaad van State 27-01-2016 (met noot)
D. van der Meijden
JBO 2016/36
Omgevingsvergunning (bouwen), Bodemverontreiniging.
TijdschriftartikelRaad van State 27-01-2016
JOM 2016/112
Omgevingsvergunning-bouw en relatie met saneringsplan of BUS-melding.
TijdschriftartikelRaad van State 27-01-2016
JOM 2016/124
Omgevingsvergunning-bouw en goede procesorde inzake indienen stukken procesdossier.
TijdschriftartikelRaad van State 27-01-2016
TGMA 2016/1
Uit artikel 6.2c lid 1 aanhef en onder b en c, van de Wabo vloeit voort dat de omgevingsvergunning kan worden verleend voordat een saneringsplan is ingediend en goedgekeurd dan wel een BUS-melding is gedaan, maar zonder één van beide niet in werking treedt.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2924 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:1105
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:703
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:4559
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:9
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3393
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:10432
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:1389
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:5891
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:1357
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:1900
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:311
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2008
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:1542