Raad van State, 25-05-2016 / 201406676/2/A3


ECLIECLI:NL:RVS:2016:1421
Datum25-05-2016
InhoudsindicatieCONCLUSIE: Op woensdag 25 mei 2016 neemt staatsraad advocaat-generaal Widdershoven een conclusie over schaarse vergunningen. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de staatsraad advocaat-generaal gevraagd te onderzoeken of er een rechtsnorm is op grond waarvan het bestuur bij het verdelen van schaarse vergunningen gegadigden gelegenheid moet bieden om mee te dingen naar de beschikbare vergunningen. Als dat het geval is, wil de voorzitter weten hoe het bestuur gegadigden daarvan op de hoogte moet stellen, welke procedure het moet volgen, hoe het bestuur rekening moet houden met de verschillende aanvragen en wanneer en hoe het bestuur informatie daarover moet verstrekken. De conclusie wordt uitgebracht naar aanleiding van een concreet geschil dat de Afdeling bestuursrechtspraak op dit moment in behandeling heeft over een exploitatievergunning en een zogenoemde aanwezigheidsvergunning voor een speelautomatenhal in Vlaardingen. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 7 maart 2016 op een rechtszitting behandeld.
Recht.nl artikelVerdelen van schaarse vergunningen: conclusie staatsraad advocaat-generaal (25-05-2016)
In het omgevingsrecht doet zich af en toe de situatie voor waarin voor ťťn of voor een beperkt aantal vergunningen meerdere gegadigden zijn. In dergelijke situaties rijzen vaak vragen over de wijze waarop de schaarse vergunningen verdeeld moeten worden. Met de onderstaande conclusie van staatsraad advocaat-generaal Widdershoven ontstaat meer duidelijkheid.
> Verdelen van schaarse vergunningen: conclusie staatsraad advocaat-generaal (Robin Aerts, Pels Rijcken)
> Conclusie staatsraad advocaat-generaal over schaarse vergunningen (Rechtspraak.nl)
> Meer over dit onderwerp (Recht.nl)
Recht.nl artikelDe schaarse omgevingsvergunning (15-03-2018)
De Raad van State heeft Advocaat-Generaal Widdershoven verzocht om zijn oordeel over de vraag of bij een ruimtelijk besluit, zoals een Rijksinpassingsplan of de bijbehorende omgevingsvergunning, sprake kan zijn van verdeling van schaarse publieke rechten. Reden voor een korte toelichting op het fenomeen van 'schaarse vergunningen'.
> De schaarse omgevingsvergunning (Vijverbergjuristen.nl)
Recht.nl artikelWat maakt publieke rechten schaars? (19-12-2018)
Enkele eerste observaties over de uitspraak van de Raad van Staten in de zaak Windpark Zeewolde, waarin afgeweken wordt van de lijn van AG Widdershoven.
> Wat maakt publieke rechten schaars? (Olaf Kwast, Wetgevingswerken.nl)
> Windpark Zeewolde mag er komen (Raadvanstate.nl)
> Geen schaarse rechten bij Windpark Zeewolde (Dominique de Haas, Wieringa-advocaten.nl)
> Windpark Zeewolde: schaars recht in beleidsregel niet beoordeeld door bestuursrechter (Sebastiaan Levelt, Wieringa-advocaten.nl)
> Schaarse vergunningen in het omgevingsrecht; nog altijd geen absolute helderheid (Cornelis van der Sluis, Tenholternoordam.nl)
> Rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde deelt geen schaarse rechten toe (VBK.nl)
> Meer over dit onderwerp >>
TijdschriftartikelRaad van State 25-05-2016
JOM 2016/527
Conclusie Staatsraad Advocaat-Generaal.
TijdschriftartikelConclusie AG over verdeling van schaarse vergunningen
J.H.W. Koster
JutD 2016/81
Over de verdeling van schaarse vergunningen (bijvoorbeeld exploitatievergunningen onder de kansspelenwetgeving of vergunningen voor zondagsopenstelling onder de winkelsluitingswetgeving ) wordt regelmatig geprocedeerd. Dergelijke procedures hebben geleid tot jurisprudentie van diverse bestuursrechters, waaronder het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling), alsmede de civiele rechter.
TijdschriftartikelRaad van State 25-05-2016 (met noot)
E.W.J. de Groot
JAAN 2016/137
Mededingingsrecht, Verdeling van schaarse publieke rechten, Gelijkheidsbeginsel, Transparantiebeginsel, Uitzonderingen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ2900 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AU2806 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF2830 ★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2015:641 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:75 ★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2013:736 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2009:BI6466 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2007:AZ5491 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1078 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2011:BU9729 ★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2010:308 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2007:BA2263 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:3465 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2010:BM4375 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2010:BL3125 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:BZ8429 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:BY7991 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2012:BW6630 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BK0774 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2012:BY1559 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2012:BW0420 ★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2010:307 ★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2010:300 ★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2005:605 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:661 ★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2012:505 ★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2010:182 ★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2007:508 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2002:AF0388 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:200
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BW7592
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BW3883
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2012:BX6540
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2011:BP1313
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2007:BA9831
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:640
Gerelateerd ECLI:EU:C:2016:56
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:3695
Gerelateerd ECLI:EU:C:2012:80
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2011:BT2134
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2011:BQ3751
Gerelateerd ECLI:EU:C:2010:506
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BI6094
Gerelateerd ECLI:EU:C:2006:173
Gerelateerd ECLI:EU:C:2006:159
Gerelateerd ECLI:EU:C:2005:718
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2927 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:1847 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1113 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:4456
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2892
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2888
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:8907
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:5332
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:11609
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:9149
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:4455
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:623