Raad van State, 18-05-2016 / 201508384/1/R2 en 201508384/2/R2


ECLIECLI:NL:RVS:2016:1440
Datum18-05-2016
InhoudsindicatieBij besluit van 30 september 2015, kenmerk 15-75, heeft de raad het bestemmingsplan "Baron van Nagellstraat-Oude Zeumerseweg" (hierna: het plan) vastgesteld.
TijdschriftartikelRaad van State 18-05-2016
JOM 2016/513
Bestemmingsplan en ontbreken planologische regulering voor evenementen.
TijdschriftartikelRaad van State 18-05-2016
JOM 2017/626
Bestemmingsplan, Sportpark, Aanleg sportpark, Lichthinder, Lichtmasten, Hoogte lichtmasten, Afstand lichtmasten, Onaanvaardbare lichthinder, Uitstraling.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BV7286 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:2948