Raad van State, 21-09-2016 / 201507494/1/V6


ECLIECLI:NL:RVS:2016:2501
Datum21-09-2016
InhoudsindicatieBij besluit van 9 juli 2013 heeft de minister de vennootschap een boete opgelegd van 24.000,00 wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).
Recht.nl artikelGevolgen van cumulatieve bestuurlijke beboeting binnen hetzelfde concern (14-12-2016)
Verschillende vennootschappen binnen hetzelfde concern kunnen afzonderlijk worden beboet indien zij hetzelfde voorschrift hebben overtreden. Het cumulatieve effect hiervan kan volgens Raad van State van invloed zijn op de boetehoogte. Een beroep op beperkte draagkracht slaagt echter niet, als de tekorten van een dochtermaatschappij binnen het concern door een andere, wel financieel draagkrachtige dochter worden aangevuld.
> Wat zijn de gevolgen van cumulatieve beboeting wanneer bestuurlijke boetes aan verschillende vennootschappen binnen hetzelfde concern worden opgelegd? (Stibbe)
TijdschriftartikelRaad van State 21-09-2016
JV 2016/274
Wet arbeid vreemdelingen, Bestuurlijke boete, Ne bis in idem, Schadevergoeding, Evenredigheidsbeginsel, Proceskosten.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6324 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2014:2041 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2011:BQ4617 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2013:533 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BQ8596 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BV9509 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:4991 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:3367 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:4701 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:4707 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BN7011 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:108 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:605 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:665 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:239 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:CA0649 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BL7033 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:1178
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:1956
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:247
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:5376
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:796
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:5376
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:7321