Raad van State, 28-09-2016 / 201604566/1/A2


ECLIECLI:NL:RVS:2016:2582
Datum28-09-2016
InhoudsindicatieBij besluit van 28 juli 2015 heeft het college een aanvraag van [appellante] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
Recht.nl artikelPlanschadejurisprudentie: verzameluitspraak Raad van State (30-09-2016)
In de onderstaande uitspraak geeft de Afdeling een overzicht van haar jurisprudentie over de toepassing van artikel 6.1 Wro en aanverwante artikelen.
> Afdeling geeft compleet en praktisch overzicht van haar planschadejurisprudentie in een 'verzameluitspraak' (Stibbeblog.nl)
> Standaarduitspraak met overzicht planschadejurisprudentie (Bas ten Kate, Nysingh)
> Een spoorboekje voor planschade (Simone Grasboer, Schenkeveld advocaten)
> Jurisprudentie planschade: Afdeling wijst ‘overzichtsuitspraak’ (Julian Kramer en Robin Aerts, Pels Rijcken)
> Noot bij ECLI:NL:RVS:2016:2582 (Van der Feltz Advocaten)
> RvS geeft overzichtsuitspraak over planschade (Via Juridica)
Recht.nl artikelVergoeding van 'schaduwschade' na wijziging van het planologische regime (01-02-2018)
'Schaduwschade' kan optreden in het (veel voorkomende) geval dat een onroerende zaak in het zicht van een nadelige wijziging van het planologische regime wordt overgedragen. Zowel verkoper als koper kunnen in dat geval geen aanspraak maken op een tegemoetkoming in planschade; de overheid profiteert. Deze situatie wordt als onbevredigend, maar onvermijdelijk ervaren. Onder het huidige recht wordt schaduwschade echter—anders dan algemeen wordt aangenomen—in veel gevallen wel degelijk vergoed.
> Schaduwschade, een conceptuele verkenning (Tijn Kortmann, Stibbe.com)
Recht.nl artikelCompensatie in natura bij directe planschade (10-04-2018)
Deze uitspraak laat zien dat bij planschadevergoeding in natura zorgvuldig moet worden gekeken naar de formulering van planregels. Van belang is dat geen rechtsonzekerheid bestaat over de termijn waarbinnen gebruik kan worden gemaakt van een herstellende bouwmogelijkheid. Verder moeten de individuele omstandigheden van degene die planschade heeft geleden, worden beoordeeld.
> Compensatie in natura bij directe planschade (Jelmer Procee en Myrthe Nielen, Blogomgevingsrecht.nl)
Recht.nl artikelPassieve risicoaanvaarding bij planschade: hoe zat het ook alweer? (25-05-2018)
Geleden planschade blijft voor rekening van appellanten, als sprake was van passieve risicoaanvaarding. Wanneer is daarvan sprake?
> Passieve risicoaanvaarding bij planschade: hoe zat het ook alweer? (Anke van de Laar, Potjonker.nl)
> Meer over dit onderwerp >>
Recht.nl artikelPlanschade en compensatie in natura (29-10-2018)
In 2016 heeft de Raad van State een overzichtsuitspraak gewezen waarin zij enkele rechtsoverwegingen wijdt aan compensatie van planschade in natura. Ook nadien zijn belangwekkende uitspraken rond dit onderwerp verschenen. Welke eisen worden in de planschadejurisprudentie gesteld aan compensatie in natura?
> Planschade en compensatie in natura (Willem van der Werf, Feltz.nl)
TijdschriftartikelRaad van State 28-09-2016
JOM 2016/959
Afwijzing aanvraag om tegemoetkoming in planschade.
TijdschriftartikelRaad van State 28-09-2016
NJB 2016/1961
Afdeling geeft overzicht van haar jurisprudentie over planschade.
TijdschriftartikelRaad van State 28-09-2016 (met noot)
T. ten Have, J.J. Thoonen, E. Baljic
JG 2016/61
Planschade, Criteria beoordeling planschade - overzichtsuitspraak.
TijdschriftartikelRaad van State 28-09-2016 (met noot)
M.K.G. Tjepkema, G.M. van den Broek
AB 2016/399
Planschade. Overzichtsuitspraak.
TijdschriftartikelRaad van State 28-09-2016
BA 2016/256
Overzicht van jurisprudentie over planschade; voorzienbaarheid van planologische wijziging
TijdschriftartikelRaad van State 28-09-2016 (met noot)
F.A. Mulder, F.A. Linssen
TBR 2016/173
Overzichtsuitspraak planschade
TijdschriftartikelOverzichtsuitspraak van de Afdeling over planschade in perspectief: de uitspraak bezien vanuit de voorgestelde wijzigingen onder de Omgevingswet
J.C. van Oosten, A. Span
Bb 2016/91
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft zich in de afgelopen jaren in een groot aantal zaken het hoofd gebroken over verzoeken van partijen om tegemoetkoming in planschade. In haar uitspraak van 28 september jl. heeft de Afdeling het toe te juichen initiatief genomen om op hoofdlijnen een overzicht te geven van haar overwegingen uit deze uitspraken. In deze bijdrage wordt het overzicht van de Afdeling kort besproken en wordt bezien of de wijzigingen die de minister in gedachten heeft voor de Omgevingswet gevolgen zullen hebben voor de relevantie ervan.
TijdschriftartikelRaad van State 28-09-2016
StAB 2016/117
Overzicht hoofdlijnen jurisprudentie planschade.
TijdschriftartikelRaad van State 28-09-2016 (met noot)
L.J. Gerritsen, M.J.O. Copier
Gst. 2017/11
Overzichtsuitspraak planschade. (Zutphen)
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:4668 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:530 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BV7254 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:2071 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BK0823 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2398 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:3819 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BX3316 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2005:AT4747 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BX6492 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:3485 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2011:BU8882 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:2567 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:4690 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:811 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BW5293 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BM7718 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:986 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:763 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:3715 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:2009 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:305 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:BZ9072 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2502 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:2148 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:2939 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:1621 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BY3052 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BV2434 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2006:AY4221 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:1970 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:3126 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:CA2858 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:923 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:875 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BV8773 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:757 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:593 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:4047 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:3767 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:2287 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:3851 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:3736 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:1292 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:450 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:182 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:112 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2003:AO0820 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:1439 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:1049 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:2109 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:3480 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:3337 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:2401 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:529 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:BZ1251 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:1159 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BX9702 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BW9537 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BW8135 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2006:AV5061 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2003:AF2905 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:855 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:4272 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:2512 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BX1866 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BX1863 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2011:BP3670 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BK5083 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2006:AZ1727 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:4598
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:4335
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:3441
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:1448
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:599
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:CA2091
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:51
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BY5895
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2011:BU3111
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2007:BA2670
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2006:AX0751
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:2462
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:214
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:32
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:3968
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:1381
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:1179
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BW9562
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BC3624
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2006:AY8930
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:778 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:380 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2805 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:821 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:2576 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:3305 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2903 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1580 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1450 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3272 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2553 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2046 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1402 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1023 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3661 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:2420 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:888 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:3424 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2802 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:387 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:1050
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:972
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:903
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:294
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2928
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2893
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2598
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2140
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2025
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1758
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1712
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1293
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2957
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:1434
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:4144
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3548
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3023
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:2798
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:1865
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:1135
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:971
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:930
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:719
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:427
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:984
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1866
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1793
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1761
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1760
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1759
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1755
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1754
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1753
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1752
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1700
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1579
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1022
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:602
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:9833
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:6702
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:6698
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:3093
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:7070
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2477
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2359
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2192
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2191
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2190
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2189
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2186
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2184
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2183
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2182
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2181
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2180
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2178
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2148
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2019
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:1995
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:1992
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:1986
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:1892
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:1889
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:1884
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:1819
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:1780
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:1662
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:1660
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:1642
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:1482
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:1438
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:1436
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:1350
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:1229
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:1144
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:1124
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:1041
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:1029
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:1024
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:939
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:924
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:878
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:870
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:869
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:779
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:777
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:776
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:764
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:760
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:759
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:758
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:722
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:720
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:615
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:609
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:421
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:343
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:337
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:322
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:255
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:250
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:239
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:47
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2019:3057
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2019:2055
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2019:1126
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:5426
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:5421
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:1118
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:1506
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:4269
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:4193
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:4165
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:4141
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3966
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3945
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3821
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3801
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3692
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3691
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3677
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3601
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3597
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3521
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3518
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3360
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3328
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3327
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3251
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3185
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3120
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3024
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:2971
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:2575
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:2574
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:2555
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:2520
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:2517
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:2317
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:1959
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:1864
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:1682
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:1621
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:1562
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:1558
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:1556
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:1350
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:1186
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:973
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:898
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:897
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:895
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:893
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:887
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:849
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:772
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:764
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:423
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:219
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:7074
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:7064
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:7043
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:7040
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:7036
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:7031
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:7025
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:7020
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:7018
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:7017
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:7014
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:6257
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:5158
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:3695
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:7930
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:2457
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:4484
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:5050
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:2648
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:2641
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:1442
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:1441
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:10876
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:2196
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:2538
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:14600
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:14599
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:1310
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:3517
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:3425
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:3346
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:3093
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2927
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2889
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2600
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2411
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2262
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2208
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2026
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2024
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1756
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1637
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1585
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1511
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:315
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:2312
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:6280
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:5843
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:2820
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:1032
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:601
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:3134
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:161
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:3707
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:3206
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:898
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:6814
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:5687
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:4285
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:12964
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:6907
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:4952
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:3575
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:1367
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:14868