Raad van State, 26-10-2016 / 201507715/1/A3


ECLIECLI:NL:RVS:2016:2840
Datum26-10-2016
InhoudsindicatieBij besluit van 3 februari 2015 heeft de burgemeester onder aanzegging van bestuursdwang gelast de woning aan de [locatie] in Breda (hierna: de woning) met ingang van 17 februari 2015 voor de duur van drie maanden te sluiten en gesloten te houden.
Recht.nl artikelAfwijking van beleidsregels: Afdeling gaat om (31-10-2016)
De Raad van State heeft een nieuwe lijn ingezet bij de toepassing van de bevoegdheid van B&W om van beleidsregels af te wijken. Tot nu toe was de standaard dat het bij 'bijzondere omstandigheden' als bedoeld in artikel 4:84 Awb gaat om omstandigheden waarmee bij de totstandkoming van een beleidsregel geen rekening is gehouden. In de onderhavige uitspraak wijzigt de Afdeling dit uitgangspunt.
> Afwijking van beleidsregels: Afdeling gaat om (Monique Blokvoort, Omgevingswebpro.nl)
> Beleidsmakers en bestuursorganen opgelet: voortaan altijd bezien of het handelen overeenkomstig beleid in een concreet geval niet tot onevenredige gevolgen leidt (NautaDutilh)
> Raad van State gaat om in rechtspraak over beleidsregels (Franca Damen, Kneppelhout&Korthals)
> Koerswijziging inherente afwijkingsbevoegdheid (artikel 4:84 Awb) (Nysingh Advocaten-Notarissen)
> Nieuwe benadering ‘bijzondere omstandigheden’ in de zin van artikel 4:84 Awb: betekenis voor de afwijking van bestuurlijk boetebeleid (Stibbeblog.nl)
> Beleidsregels en inherente afwijkingsbevoegdheid (NJB.nl)
Recht.nl artikelNoot bij uitspraak Afdeling over mogelijkheid tot afwijking van beleidsregels (03-01-2017)
De Raad van State is eind oktober 2016 omgegaan op het punt van de inherente afwijkingsbevoegdheid van beleidsregels (artikel 4:84 Awb). Wanneer de toepassing van een beleidsregel in een concreet geval onevenredig uitwerkt, moet van die regel kunnen worden afgeweken. Dit komt neer op een verruiming van de afwijkingsbevoegdheid. Deze belangrijke uitspraak werd in tijdschrift AB toegelicht.
> Noot bij ECLI:NL:RVS:2016:2840 (Herman Bröring, AB 2016/447)
> Zie ook: Afdeling gaat om in zaak over afwijking van beleidsregels (Recht.nl, 31/10/2016)
Recht.nl artikelDe opmars van evenredigheid in het bestuursrecht (27-02-2018)
Jarenlang had het bestuursrecht een negatief imago. Het zou formalistisch, traag en niet op de inhoud gericht zijn, te veel vrijheid aan het bestuur laten en regelmatig tot moeilijk uitlegbare uitkomsten leiden. De afgelopen vijftien jaar is er hard gewerkt om dat imago te verbeteren. Opvallend is dat het evenredigheidsbeginsel daarbij steeds meer in beeld komt.
> De opmars van evenredigheid in het bestuursrecht (Tom Barkhuysen, NJB.nl)
TijdschriftartikelRaad van State 26-10-2016
JOM 2016/1076
Beleidsregel en jurisprudentiewijziging bijzondere omstandigheden artikel 4:84 Awb (inherente afwijkingsbevoegdheid).
TijdschriftartikelRaad van State 26-10-2016
JOM 2016/1093
Besluit burgemeester onder aanzegging bestuursdwang tot sluiting woning.
TijdschriftartikelRaad van State 26-10-2016
NJB 2016/2329
Anders dan voorheen, is de Afdeling van oordeel dat ook omstandigheden die bij het opstellen van een beleidsregel zijn verdisconteerd, bijzondere omstandigheden kunnen zijn die nopen tot afwijking van de beleidsregel.
TijdschriftartikelRaad van State 26-10-2016 (met noot)
L.J.M. Timmermans
JB 2016/235
Sluiting van woning voor duur van drie maanden, Inherente afwijkingsbevoegdheid, Bijzondere omstandigheden, Wijziging jurisprudentie.
TijdschriftartikelRaad van State 26-10-2016 (met noot)
H.E. Bröring
AB 2016/447
Wijziging jurisprudentie, Inherente afwijkingsbevoegdheid.
TijdschriftartikelRaad van State 26-10-2016
BA 2016/290
Bestuursdwang, beleidsregel, inherente afwijkingsbevoegdheid; wijziging van jurisprudentie
TijdschriftartikelRaad van State 26-10-2016 (met noot)
E.J.H. Plambeck
JM 2017/3
Beleidsregels, Afwijking, Bijzondere omstandigheden, Sluiting woning
TijdschriftartikelRaad van State 26-10-2016 (met noot)
L.J.M. Timmermans
JIN 2017/42
Sluiting van woning voor duur van drie maanden, Inherente afwijkingsbevoegdheid, Bijzondere omstandigheden, Wijziging jurisprudentie
TijdschriftartikelRaad van State 26-10-2016 (met noot)
A. Klap
Gst. 2017/37
Sluiting van woning voor duur van drie maanden op grond van art. 13b Opiumwet; afwijkingsbevoegdheid art. 4:84 Awb; bijzondere omstandigheden; wijziging jurisprudentie. (Breda)
TijdschriftartikelRaad van State 26-10-2016
JOM 2017/198
Sluiting van woning voor duur van drie maanden, Inherente afwijkingsbevoegdheid, Bijzondere omstandigheden, Wijziging jurisprudentie.
TijdschriftartikelRaad van State 26-10-2016 (met noot)
M. Vols, L.M. Bruijn
JG 2017/18
Sluiting woning, Damocles, Drugshandel, Bijzondere omstandigheden, Beleidsregels.
TijdschriftartikelRaad van State 26-10-2016 (met noot)
T. Lam
StAB 2017/15
De Afdeling is thans – anders dan voorheen – van oordeel dat omstandigheden die bij het opstellen van een beleidsregel zijn verdisconteerd, dan wel moeten worden geacht te zijn verdisconteerd, niet reeds daarom buiten beschouwing kunnen worden gelaten. In de praktijk blijkt dat ook al heeft het betrokken bestuursorgaan bij het opstellen van de beleidsregel deze omstandigheden bezien, het daarmee niet heeft kunnen voorzien of deze omstandigheden alleen of tezamen in een concreet geval niettemin tot onevenredige gevolgen leiden. Het bestuursorgaan dient derhalve alle omstandigheden van het geval te betrekken in zijn beoordeling en dient te bezien of deze op zichzelf dan wel tezamen met andere omstandigheden, moeten worden aangemerkt als bijzondere omstandigheden in de zin van artikel 4:84 van de Awb die maken dat het handelen overeenkomstig de beleidsregel gevolgen heeft die onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregels te dienen doelen.
TijdschriftartikelRaad van State 26-10-2016 (met noot)
B.J.P.G. Roozendaal
M en R 2017/64
Inherente afwijkingsbevoegdheid. Omstandigheden die bij het opstellen van een beleidsregel zijn verdisconteerd kunnen niet reeds daarom buiten beschouwing worden gelaten. Gewijzigde rechtspraak.
TijdschriftartikelBijzondere omstandigheden bij de toepassing van beleidsregels
N.W.A. Tollenaar, M. Feenstra
JB Plus 2018, afl. 1
Op 26 oktober 2016 heeft de Afdeling een nieuwe jurisprudentielijn ingezet over de toepassing van beleidsregels. De mogelijk onevenredige gevolgen van een beleidsregel kunnen volgens de Afdeling worden gekwalificeerd als bijzondere omstandigheden op grond waarvan het bestuursorgaan moet afwijken van zijn beleidsregel. In dit artikel beantwoorden wij de vraag welke consequenties deze uitspraak heeft voor de bestuurspraktijk. Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van een jurisprudentieanalyse.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:2362 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:681 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:5770
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:738 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:3339 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:3251 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:55 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:3102 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:3057 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:1003 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:2241 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:2924 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:853 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:3620 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:719
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:113
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3351
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:142
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:3261
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:5770
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:794
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2019:47
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3761
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3594
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3450
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3407
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3301
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:2857
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:2116
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:1149
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:656
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:233
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:3341
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:979
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:346
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:1954
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:4639
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:3535
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:9194
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:6347
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2167
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:1930
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:1627
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:1435
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:885
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:730
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:627
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:1390
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:1056
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:495
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:1469
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2019:697
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:4870
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:613
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:4036
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3575
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3405
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3368
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3274
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3114
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:2419
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:1600
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:1148
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:890
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:831
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:503
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:285
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:7276
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:5788
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:5293
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:4536
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:4434
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:4394
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:3731
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:3139
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2018:6481
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2018:5237
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:7650
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:6055
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:5431
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:5214
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:754
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:9890
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:4693
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:3567
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:3003
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:3194
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:12258
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:8820
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:4309
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:3406
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:3246
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2835
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2463
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1486
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:651
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:5263
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:1158
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:5
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:3323
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:2113
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:435
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2017:416
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:5063
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:2917
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:555
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:4056
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:4107
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:2820
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:6818
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:6540
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:2853
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:1458
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:11074
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:11018
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:10903
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:8088
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:6558
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:6096
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:5026
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:2060
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:1831
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:5414
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3477
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2560
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:3294
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2016:6349