Raad van State, 02-03-2016 / 201503512/1/A2


ECLIECLI:NL:RVS:2016:530
Datum02-03-2016
InhoudsindicatieBij afzonderlijke besluiten van 29 oktober 2013 heeft het college afzonderlijke aanvragen van [appellant A] en [appellant B] (hierna gezamenlijk en in enkelvoud: [appellant A]), [appellant C] en [appellant D] (hierna gezamenlijk en in enkelvoud: [appellant C]), [appellant E], [appellant F] en [appellant G] (hierna: gezamenlijk en in enkelvoud: [appellant F]), [appellant H] en [appellant I] en [appellant J] (hierna gezamenlijk en in enkelvoud: [appellant I]) om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
TijdschriftartikelRaad van State 02-03-2016
JOM 2016/194
Planschade en waardevermindering tot vijf procent behoort tot Normaal Maatschappelijk Risico bij inbreidingslocatie in woonkern.
TijdschriftartikelRaad van State 02-03-2016 (met noot)
I.P.A. van Heijst
BR 2016/41
Normaal maatschappelijk risico bij (indirecte) planschade. Bij normale maatschappelijke ontwikkeling in lijn der verwachtingen 5% van waarde onroerende zaak voor rekening van aanvrager.
TijdschriftartikelRaad van State 02-03-2016 (met noot)
J.W. van Zundert
Gst. 2016/60
Inbreiding van woningen in een bestaande woonkern is in beginsel een normale maatschappelijke ontwikkeling; woningbouw lag in de lijn der verwachtingen; waardevermindering tot vijf procent niet zodanig zwaar dat de planschade niet voor rekening van de aanvrager kan worden gelaten.
TijdschriftartikelRaad van State 02-03-2016 (met noot)
M.K.G. Tjepkema, G.M. van den Broek
AB 2016/215
Waardevermindering van een onroerende zaak als gevolg van een normale maatschappelijke ontwikkeling die in de lijn der verwachtingen lag. In deze categorie van gevallen behoort een waardevermindering tot vijf procent van de waarde van de onroerende zaak in beginsel tot het normale maatschappelijke risico van de aanvrager. Geen bijzondere omstandigheden die een uitzondering rechtvaardigen.
TijdschriftartikelRaad van State 02-03-2016 (met noot)
I.P.A. van Heijst
BR 2016/54
Normaal maatschappelijk risico bij (indirecte) planschade. Bij normale maatschappelijke ontwikkeling in lijn der verwachtingen 5% van waarde onroerende zaak voor rekening van aanvrager.
TijdschriftartikelRaad van State 02-03-2016
TBR 2016/118
Rijsbergen
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:2087
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2582 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:2620 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1653 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2502 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2543 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3272 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:1050
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:1434
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2315
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:2087
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2192
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2191
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2190
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2189
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2184
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2183
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2182
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2181
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2180
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:1892
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:1436
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:764
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:760
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:759
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:758
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:609
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:1935
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:7930
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2018:2015
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:10876
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:5843
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:3707
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:898
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:8990