Raad van State, 09-03-2016 / 201505854/1/V6


ECLIECLI:NL:RVS:2016:656
Datum09-03-2016
InhoudsindicatieBij besluit van 9 oktober 2013 heeft de minister [wederpartij] een boete van 4.000,00 opgelegd wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).
TijdschriftartikelRaad van State 09-03-2016
JV 2016/105
Wet arbeid vreemdelingen, Bestuurlijke boete, Verblijfsrichtlijn, Vrij verkeer van werknemers.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★