Raad van State, 16-08-2017 / 201605829/1/A1


ECLIECLI:NL:RVS:2017:2212
Datum16-08-2017
InhoudsindicatieBij besluit van 9 februari 2015 heeft het college aan [appellant sub 1] een omgevingsvergunning verleend voor de activiteiten bouwen en gebruik in strijd met het bestemmingsplan van twee chalets op het recreatiepark "Naturistisch Recreatiepark Elsendorp" aan de [locatie] te Elsendorp.
Recht.nl artikelTijdelijke omgevingsvergunning: eerder afwijkend gebruik 'telt niet mee' (23-08-2017)
De Raad van State een opmerkelijke uitspraak gedaan over tijdelijke afwijkingsvergunningen. Op grond van artikel 4 lid 11 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) kan het college een omgevingsvergunning verlenen voor gebruik in strijd met het bestemmingsplan voor een periode van maximaal 10 jaar. Met behulp van deze 'kruimelregeling' kan dus eenvoudig, met een reguliere procedure, een omgevingsvergunning worden verleend voor tijdelijke situaties.
> Tijdelijke omgevingsvergunning: eerder afwijkend gebruik 'telt niet mee' (Nicky Loekemeijer, Wieringa Advocaten)
> De Afdeling verduidelijkt toepassing “tijdelijke kruimelvergunning” (Jelmer Keur, Dirkzwager)
> De tijdelijke omgevingsvergunning: wanneer vangt de tienjaarstermijn aan? (Nysingh Advocaten-Notarissen)
> Kruimelvergunning voor tijdelijk gebruik? Termijn van 10 jaar start met de verlening van de vergunning (Merel Holtkamp, AKD)
TijdschriftartikelRaad van State 16-08-2017
JOM 2017/902
Tijdelijke omgevingsvergunning voor strijdig gebruik chalets en aanvang 10-jarentermijn artikel 4 aanhef en lid 11 Bor.
TijdschriftartikelRaad van State 16-08-2017 (met noot)
M.W. Holtkamp
JG 2017/48
Kruimelregeling, Kruimelvergunning, Tijdelijke vergunning, Aanvang termijn.
TijdschriftartikelRaad van State 16-08-2017 (met noot)
A.G.A. Nijmeijer
TBR 2017/159
Tijdelijke omgevingsvergunning Gemert-Bakel
TijdschriftartikelRaad van State 16-08-2017 (met noot)
J.A. Mohuddy
BR 2017/97
Omgevingsvergunning, tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan, kruimelgeval, aanvang afwijkingsperiode
TijdschriftartikelRaad van State 16-08-2017 (met noot)
T.E.P.A. Lam
AB 2017/393
Omgevingsvergunning voor tijdelijk afwijken bestemmingsplan.
TijdschriftartikelRaad van State 16-08-2017 (met noot)
D. Roelands-Fransen
StAB 2017, p. 68
Kruimelgevallenregeling. Tijdelijke vergunning. Aanvang termijn tien jaar.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:487 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:3566 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:1063
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2019:1667
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2019:6070
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:6720