Raad van State, 27-12-2017 / 201609077/1/A1 en 201609078/1/A1


ECLIECLI:NL:RVS:2017:3566
Datum27-12-2017
InhoudsindicatieBij besluit van 29 juli 2015 heeft het college aan [vergunninghouder] een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een tijdelijke woonunit op de locatie kadastraal bekend gemeente Zweeloo, sectie G, nummer 3101, plaatselijk bekend [locatie] te Zweeloo (hierna: het perceel).
TijdschriftartikelRaad van State 27-12-2017
JOM 2018/7
Omgevingsvergunning en uitleg artikel 2.1 lid c Wabo inzake begrip gebruik, Aanvang termijn van tien jaar van tijdelijke vergunningen afwijking wijzigingsplan.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2212 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:3276 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:3377
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:1063
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2019:1667
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2019:6070
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:6720