Raad van State, 29-03-2017 / 201600689/1/R1


ECLIECLI:NL:RVS:2017:868
Datum29-03-2017
InhoudsindicatieBij besluit van 15 december 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "1e reparatieherziening bestemmingsplan buitengebied" vastgesteld.
TijdschriftartikelRaad van State 29-03-2017
JOM 2017/355
Bestemmingsplan "1e reparatieherziening bestemmingsplan buitengebied" gemeente Peel en Maas.
TijdschriftartikelRaad van State 29-03-2017 (met noot)
P.B. Bokelaar, H.S. de Vries
JM 2017/74
Bedrijfswoning, Burgerwoning, Plattelandswoning, Woonbestemming, Landbouwinrichting, Intensieve veehouderij, Goede ruimtelijke ordening, Aanvaardbaar woon- en leefklimaat, Luchtkwaliteit, Geurbelasting, Geurgevoelig object, Afstandsnorm, Structuurvisie, Glastuinbouwconcentratiegebied, Richtafstand VNG-brochure.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BL5321 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:236 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2011:BU7032 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BW1593 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BI3702 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:4653 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BX7725 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:432
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2006:AZ1730
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:3524 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3131 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:2217