Raad van State, 11-04-2018 / 201700572/1/V6


ECLIECLI:NL:RVS:2018:1208
Datum11-04-2018
InhoudsindicatieBij besluit van 13 november 2014 heeft de minister aan [appellant sub 1] een boete opgelegd van 9.000,00 wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).
TijdschriftartikelRaad van State 11-04-2018
JV 2018/96
Wet arbeid vreemdelingen, Bestuurlijke boete, Handels- en vriendschapsverdragen, EU-regelgeving, Omvang van het geschil.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BK5859 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:3367 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:3079 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2011:BR0522 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:1078 ★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2011:671 ★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2010:581 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:7944
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:462
Gerelateerd ECLI:EU:C:2010:503
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:7944
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:1573