Raad van State, 06-06-2018 / 201708525/2/R6


ECLIECLI:NL:RVS:2018:1847
Datum06-06-2018
InhoudsindicatieCONCLUSIE: Op woensdag 6 juni 2018 neemt staatsraad-advocaat generaal Widdershoven een conclusie in de zaak over het rijksinpassingsplan 'Windpark Zeewolde'. De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft de staatsraad-advocaat generaal in februari 2018 gevraagd of bij een ruimtelijk plan - zoals bijvoorbeeld een bestemmingsplan of een inpassingsplan - of bij een omgevingsvergunning zogenoemde "schaarse publieke rechten worden verdeeld". Die vraag speelt een belangrijke rol in deze procedure. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 9 april jl. op zitting behandeld.
Recht.nl artikelConclusie over schaarse publieke rechten bij ruimtelijke besluiten (06-06-2018)
Een bestemmingsplan, een provinciaal of rijksinpassingsplan en een provinciale ruimtelijke verordening zijn geen besluiten die schaarse rechten toebedelen. Datzelfde geldt in de regel voor omgevingsvergunningen. Deze kunnen immers alleen worden aangevraagd door degene die over de grond kan beschikken. Voor een vergunning kunnen dus meestal niet mťťr gegadigden zijn dan er vergunningen zijn.
> Conclusie over schaarse publieke rechten bij ruimtelijke besluiten (Raadvanstate.nl)
> Schaarse publieke rechten en ruimtelijke besluiten: conclusie staatsraad advocaat-generaal Widdershoven biedt duidelijkheid (Lianne Barnhoorn, Blogomgevingsrecht.nl)
> Conclusie over schaarse publieke rechten bij ruimtelijke besluiten: geen toebedeling schaars recht (Chantal van Mil, KienhuisHoving.nl)
> Ruimtelijke besluiten kwalificeren in de regel niet als besluiten die schaarse rechten toebedelen (Roos Molendijk, Dirkzwager.nl)
> De (her)verdeling van milieugebruiksruimte kan een schaars recht zijn (Rachid Benhadi, Hekkelman.nl)
TijdschriftartikelRaad van State 06-06-2018
JOM 2018/630
Conclusie n.a.v. rijksinpassingsplan voor windpark over vraag of bij ruimtelijk plan of omgevingsvergunning schaarse publieke rechten worden verdeeld.
TijdschriftartikelRaad van State 06-06-2018
JAAN 2018/118
Aanbestedingsplicht, Schaarse vergunningen, Verdeling van schaarse publieke rechten, Transparantiebeginsel.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:616 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2018:44 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2927 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2011:BU1640 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:3557 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:2488 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AU2806 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2015:641 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:75 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:1421 ★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2013:736 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2007:BA2263 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1028 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:994 ★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2016:874 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2011:BQ1077 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2010:BL3125 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2005:AS3197 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:BY7991 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2011:BU7914 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2011:BU7032 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2611 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1495 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:86 ★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2017:397 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2975 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2012:BW0420 ★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2010:774 ★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2010:300 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1113 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:661 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BI7245 ★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2005:307 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2336
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2331
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1447
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:358
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:2443
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2011:BQ2679
Gerelateerd ECLI:EU:C:2010:168
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2332
Gerelateerd ECLI:EU:C:2016:558
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:237
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:234
Gerelateerd ECLI:EU:C:2015:843
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:4230
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:726
Gerelateerd ECLI:EU:C:2011:658
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BO4872
Gerelateerd ECLI:EU:C:2010:181
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2004:AO9198
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:4198
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:4101
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2892
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2888
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2015
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:2150