Raad van State, 08-08-2018 / 201703358/1/A3


ECLIECLI:NL:RVS:2018:2627
Datum08-08-2018
InhoudsindicatieBij besluit van 22 januari 2016 heeft de NEa aan [appellante] een bestuurlijke boete van 247.048,00 opgelegd omdat [appellante] voor het kalenderjaar 2013 een onjuiste CO2-jaarvracht heeft opgegeven, wat tot een onderschatting van de emissies van [appellante] met 50.108 ton CO2 heeft geleid. [appellante] heeft in haar emissieverslag over het kalenderjaar 2013 de CO2-emissie voor de bronstroom fakkels onjuist bepaald door abusievelijk de daggemiddelde uurvracht niet te vermenigvuldigen met vierentwintig. De totale uitstoot in 2013 is 1.994.474 ton CO2 gebleken, terwijl door [appellante] 1.944.366 ton CO2 is opgegeven. Volgens de NEa heeft [appellante] niet de gemaakte fout zelf ontdekt, gemeld en beŽindigd, maar deze eerst gerapporteerd nadat de NEa de ongerijmdheid met betrekking tot de gehanteerde emissiefactor aan [appellante] heeft meegedeeld, die de NEa bij de validatie van het monitoringsplan voor de derde handelsperiode was opgevallen.
TijdschriftartikelRaad van State 08-08-2018
JOM 2018/930
Bestuurlijke boete door NEa omdat onjuiste CO2-jaarvracht is opgegeven, wat tot onderschatting emissies heeft geleid.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2015:377 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BK5859 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2015:413 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:1140 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BK0840 ★★