Raad van State, 24-10-2018 / 201705174/1/A1


ECLIECLI:NL:RVS:2018:3444
Datum24-10-2018
InhoudsindicatieBij besluit van 22 februari 2016 heeft het college beslist op het verzoek van [appellant a] om handhavend op te treden ten aanzien van het autorally- en motorcrosscircuit aan de Victoriedijk te Valkenswaard.
Recht.nl artikelEvenementenvergunning niet geschikt voor reguliere activiteit (09-11-2018)
Reguliere activiteiten van een inrichting kunnen niet buiten het op basis van de omgevingsvergunning geldende kader gehouden worden, door voor dat soort activiteiten losse evenementenvergunningen te verlenen. Daarvoor zijn evenementenvergunningen niet bedoeld. Een gemeente zal dus goed moeten afwegen of een evenement al dan niet tot de 'reguliere activiteiten' van een inrichting behoort.
> College, vlieg niet uit de bocht (Laura van der Meulen en Marije van Mannekes, Blogomgevingsrecht.nl)
TijdschriftartikelRaad van State 24-10-2018
OGR 2018/236
Voor de opvatting dat voor de toegestane openingstijden slechts de tijd telt waarop daadwerkelijk op de circuits wordt gereden, bestaat geen wettelijke grond.
TijdschriftartikelRaad van State 24-10-2018
JOM 2019/20
Verzoek om handhavend optreden, Autorally- en motorcrosscircuit.
TijdschriftartikelRaad van State 24-10-2018
JOM 2019/808
Handhavingsverzoek, Verzoek handhaving, Autorallycircuit, Motorcrosscircuit, Inrichtingsgrenzen, Loop motorcrossbaan, Tekening vergunning.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:1602
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2019:1667
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2019:1666