Raad van State, 07-03-2018 / 201702846/1/A1


ECLIECLI:NL:RVS:2018:744
Datum07-03-2018
InhoudsindicatieBij besluit van 17 augustus 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders van Naarden, rechtsvoorganger van het college, [appellante] een last onder dwangsom opgelegd in verband met de gestelde overtreding van onder meer artikel 4.79 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit), gelezen in samenhang met artikel 4.86, tweede lid, van de Activiteitenregeling milieubeheer (hierna: de Activiteitenregeling).
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2002:AF0309 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BM8781
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:921
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:921