Raad van State, 07-03-2018 / 201701906/1/A3


ECLIECLI:NL:RVS:2018:762
Datum07-03-2018
InhoudsindicatieBij besluit van 15 februari 2016 heeft de minister op grond van artikel 34 van de Arbeidsomstandighedenwet (hierna: Arbowet) aan [appellante] een boete van 36.000,00 opgelegd wegens overtreding van artikel 7.5, derde lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit (hierna: Arbobesluit).
Recht.nl artikelZiekenhuisopname door arbeidsongeval: gevolgen voor de werkgever (19-06-2019)
Werkgevers hebben op grond van artikel 9 Arbowet de verplichting om arbeidsongevallen te melden bij de Inspectie SZW en krijgen mogelijk een bestuurlijke boete opgelegd. Wanneer een arbeidsongeval leidt tot blijvend letsel of een ziekenhuisopname, wordt de hoogte van de boete op basis van de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving vermenigvuldigd met een factor vier. In jurisprudentie is al meerdere malen de vraag aan de orde gekomen in hoeverre een dergelijke vermenigvuldiging evenredig is. Zo moest een werknemer naar aanleiding van een arbeidsongeval slechts één nacht (en enkel ter observatie) in het ziekenhuis blijven—maar werd de boete wel verhoogd conform de beleidsregel.
> Ziekenhuisopname door arbeidsongeval: wat zijn de gevolgen voor de werkgever? (Richard van Oevelen, Ploum.nl)
TijdschriftartikelRaad van State 07-03-2018 (met noot)
C.W.C.A. Bruggeman
AB 2018/306
Overtreding Arbeidsomstandighedenbesluit
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:1421 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:3217 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3044