Raad van State, 10-04-2019 / 201804407/1/A1


ECLIECLI:NL:RVS:2019:1120
Datum10-04-2019
InhoudsindicatieBij besluit van 14 februari 2017 heeft het college een omgevingsvergunning verleend aan [vergunninghouder] voor het in strijd met het bestemmingsplan gebruiken van het perceel aan de [locatie 1] te Zenderen voor een gebruiks- en/of productiegerichte paardenhouderij met een buitenrijbaan.
Recht.nl artikelPlanregels uitgelegd: één is niet één, maar twee of meer? (23-04-2019)
Eén is niet één, maar twee of meer betreft een we­­­­­zenlijk on­der­deel van het ruimtelijke ordenings­recht, te weten de grammaticale uitleg van de plan­­regels bij een bestemmingsplan en de daarbij door de planwetgever te gebruiken richtsnoe­ren. Dit heeft soms verstrek­kende plano­lo­­gische consequenties, met rechtsonzekerheid tot gevolg.
> Planregels uitgelegd: een is niet één maar twee of meer, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak (Tijn Slegers, Feltz.nl)
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2019:3657