Raad van State, 24-04-2019 / 201801734/1/A1


ECLIECLI:NL:RVS:2019:1356
Datum24-04-2019
InhoudsindicatieOp 6 juni 2016 heeft het college een persoonsgebonden gedoogbeslissing genomen voor een bouwwerk op het perceel van [appellant] aan [locatie] te Hoogeloon (hierna: het perceel).
Recht.nl artikelGedoogbeslissing is geen besluit en kan dus niet worden aangevochten (24-04-2019)
De Raad van State hakte een belangrijke bestuursrechtelijke knoop door: een gedoogbeslissing is geen besluit. Dat geldt ook voor de weigering en de intrekking ervan. Dit betekent dat een gedoogbeslissing niet meer kan worden aangevochten bij de bestuursrechter.
> Ge≠doog≠be≠slis≠sing is geen be≠sluit en kan dus niet wor≠den aan≠ge≠voch≠ten bij de be≠stuurs≠rech≠ter (Raadvanstate.nl)
> Nieuwe lijn Afdeling: gedoogbeslissing is geen besluit (Dominique de Haas, Wieringa-advocaten.nl)
> Een gedoogbeslissing is geen appellabel Awb-besluit: heerlijk helder of een duidelijke oproep aan de wetgever? (Tom Barkhuysen, Jan Reinier van Angeren en Niels Jak, Stibbe.com)
> Gedoogbeslissing is niet (langer) appellabel (Ingrid Hasker en Jean-Paul Heinrich, Blogbestuursrecht.nl)
> Gedoogbeslissingen zijn niet langer besluiten (Nellieke Oudijn, BVD-advocaten.nl)
> Een gedoogbeslissing is geen besluit! (Vincent Stavleu, DeClercq.com)
> Tegen een gedoogbeslissing kunnen geen bestuursrechtelijke rechtsmiddelen (meer) worden aangewend (Mark Tunnissen, Nysingh.nl)
> Afdeling bevestigt klare lijn: gedoogbeslissing is (en blijft) geen besluit (Roelof Reinders, Marije van Mannekes, Blogomgevingsrecht.nl)
TijdschriftartikelRaad van State 24-04-2019
NJB 2019/1143
Persoonsgebonden gedoogbeslissing voor bouwwerk
TijdschriftartikelRaad van State 24-04-2019
OGR 2019/81
Gedoogbeslissing is geen besluit in de zin van de Awb. Conclusie staatsraad advocaat-generaal. Nieuwe jurisprudentielijn.
TijdschriftartikelRaad van State 24-04-2019
JOM 2019/559
Persoonsgebonden gedoogbeslissing, Gebruik stal.
TijdschriftartikelRaad van State 24-04-2019 (met noot)
L.J.M. Timmermans
JB 2019/99
Gedoogbeslissing, Persoonsgebonden gedoogbeslissing, Besluitkarakter, Conclusie staatsraad advocaat-generaal, Wijziging jurisprudentie, Rechtsbescherming.
TijdschriftartikelRaad van State 24-04-2019
JG 2019/18
Besluit, Gedoogbeslissing, Algemene wet bestuursrecht, Bestuursrechtelijke rechtsingang.
TijdschriftartikelRaad van State 24-04-2019 (met noot)
L.J.A. Damen
AB 2019/286
Gedoogbeslissing bouwwerk besluit tot handhaving?
TijdschriftartikelRaad van State 24-04-2019 (met noot)
H.P. Wiersema, V.J. Rakovitch
TBR 2019/100
Gedoogbeslissing Hoogeloon
TijdschriftartikelRaad van State 24-04-2019
OGR 2019/101
Wijziging in jurisprudentie gedoogbeslissingen. De Afdeling is thans van oordeel dat tegen een gedoogbeslissing geen bestuursrechtelijke middelen (meer) kunnen worden aangewend omdat deze beslissingen niet op rechtsgevolg zijn gericht. Toegang tot de bestuursrechter blijft verzekerd door middel van een handhavingsverzoek.
TijdschriftartikelRaad van State doet principe-uitspraak over gedoogbeslissingen
J.H.W. Koster
JutD 2019/86
Een geschil over een gedoogbesluit is voor de Raad van State aanleiding geweest zich ten principale nog eens over de gedoog-jurisprudentie te buigen. Vanwege het principiŽle karakter werd de staatsraad advocaat-generaal gevraagd een conclusie te nemen, waarbij in brede zin de rechtsbescherming inzake gedoogbesluiten beschouwd zou moeten worden: ECLI:NL:RVS:2019:86.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2011:BP7160 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2003:AG1717 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BD8885 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:3302 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:4344 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2006:AV1824 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:86
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:25
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BW8200
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:1012
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:203
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BD9928
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2354
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:3429
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2019:2610