Raad van State, 30-04-2019 / 201803933/1/V3


ECLIECLI:NL:RVS:2019:1390
Datum30-04-2019
InhoudsindicatieBij besluit van 22 april 2018 is de vreemdeling in vreemdelingenbewaring gesteld.
Recht.nl artikelRechtspraak moet werkwijze digitale handtekening aanpassen na uitspraken Raad van State (30-04-2019)
De digitale handtekening die rechters en griffiers gebruiken bij de ondertekening van digitale uitspraken in asiel- en bewaringzaken voldoet volgens de Raad van State niet altijd aan de wet. De manier waarop zogenoemde 'tweefactorauthenticatie' wordt toegepast, is in een aantal gevallen niet betrouwbaar genoeg. De Rechtspraak moet daarom zijn werkwijze aanpassen.
Ook voor digitale civiele zaken, waar eveneens een digitale handtekening wordt gebruikt, zal de werkwijze worden aangepast. Binnen het strafrecht wordt een andere digitale handtekening gebruikt, waarop de uitspraak niet van toepassing op is. De uitspraak van de Raad van State heeft geen rechtsgevolgen voor al gedane uitspraken.
> Di­gi­taal on­der­te­ke­nen van uit­spra­ken ge­beurt niet in alle ge­val­len vol­gens de wet (Raadvanstate.nl)
Recht.nl artikelZaakverloopregister Rechtspraak.nl biedt geen toereikende wijze van openbaarmaking uitspraken (30-04-2019)
De Raad van State oordeelde dat het zogenoemde 'Zaakverloopregister' op Rechtspraak.nl niet toereikend is om uitspraken van de bestuursrechter te publiceren. Het register biedt mensen die geen partij zijn in een zaak onvoldoende mogelijkheden om een uitspraak te vinden en lezen. De Rechtspraak had zelf al eerder vastgesteld dat het zaaksverloopregister geen adequate manier van openbaarmaking oplevert.
> Zaak­ver­loop­re­gis­ter is geen toe­rei­ken­de wij­ze van open­baar­ma­king van uit­spra­ken (Raadvanstate.nl)
> Rechtspraak moet uitspraken anders publiceren (Mr-online.nl)
Recht.nl artikelWelke eisen gelden voor het doen van een uitspraak in het openbaar? (06-08-2019)
In twee uitspraken van 30 april 2019 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak dat de wijze van openbaarmaken van uitspraken via het Zaakverloopregister niet voldoet—en dat twee van de drie werkwijzen binnen de rechtspraak geen geldige digitale handtekening opleveren wegens het ontbreken van de vereiste tweefactorauthenticatie.
> Welke eisen gelden voor het doen van een uitspraak in het openbaar? (Rogier Stijnen, AB 2019/324 en AB 2019/325)
> Meer over AB Rechtspraak Bestuursrecht >>
TijdschriftartikelRaad van State 30-04-2019
NJB 2019/1219
Is, door slechts in de uitspraak op te nemen dat "deze uitspraak is gedaan, digitaal ondertekend en bekendgemaakt", de uitspraak in het openbaar uitgesproken?
TijdschriftartikelRaad van State 30-04-2019
JB 2019/107
Digitaal uitspraak doen, Uitspraak, -openbaarmaking, Digitaal ondertekenen en openbaar maken, Geen toereikende wijze van openbaarmaking.
TijdschriftartikelRaad van State 30-04-2019 (met noot)
R. Stijnen
AB 2019/324
Openbare uitspraak. Welke eisen gelden voor het doen van een uitspraak in het openbaar?
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:1400 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2668
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2660
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2658
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2606
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2592
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2584
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2482
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2380
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2379
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2371
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2368
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2310
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2304
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2303
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2302
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2301
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2300
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2280
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2279
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2256
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2255
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2223
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2051
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2048
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2045
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2043
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2038
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:2029