Raad van State, 16-01-2019 / 201802567/1/R1


ECLIECLI:NL:RVS:2019:81
Datum16-01-2019
InhoudsindicatieBij besluit van 23 januari 2018 heeft de raad het bestemmingsplan "Centrum - Zandvoort" vastgesteld.
Recht.nl artikelWat is ervoor nodig om een initiatief op te laten nemen in een bestemmingsplan? (23-04-2019)
In de praktijk bestaan veel vragen over het opnemen van nog niet gerealiseerde initiatieven in bestemmingsplannen. In deze bijdrage worden de daarbij relevante omstandigheden besproken, zoals deze blijken uit jurisprudentie van de Raad van State.
> Wat is ervoor nodig om een initiatief op te laten nemen in een bestemmingsplan? (Rachel Hoeneveld, Potjonker.nl)
TijdschriftartikelWat is ervoor nodig om een initiatief op te laten nemen in een bestemmingsplan? Een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
R. Hoeneveld
Bb 2019/18
In de praktijk bestaan er veel vragen over het opnemen van nog niet gerealiseerde initiatieven in bestemmingsplannen. Op 16 januari 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling of ABRvS) een uitspraak gedaan over de vraag of de gemeenteraad een initiatief dat in een zienswijze op een bestemmingsplan naar voren was gebracht terecht terzijde had geschoven. In deze bijdrage worden de daarvoor relevante omstandigheden besproken, zoals deze blijken uit de jurisprudentie van de Afdeling. Ook wordt bekeken in hoeverre deze uitspraak het de initiatiefnemer wat gemakkelijker maakt.
TijdschriftartikelRaad van State 16-01-2019
JOM 2019/290
Bestemmingsplan.
TijdschriftartikelRaad van State 16-01-2019
JOM 2019/271
Bestemmingsplan, Bedrijfsbebouwing, Bijgebouw.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BN1099 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2014