Raad van State, 16-01-2019 / 201801734/2/A1


ECLIECLI:NL:RVS:2019:86
Datum16-01-2019
InhoudsindicatieOp woensdag 16 januari 2019 neemt staatsraad advocaat-generaal Widdershoven een conclusie over de gedoogbeslissing. De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft de staatsraad advocaat-generaal in september 2018 gevraagd in zijn conclusie in te gaan op de vraag of tegen een gedoogbeslissing beroep openstaat bij de bestuursrechter. De conclusie wordt uitgebracht in een zaak waarbij het gemeentebestuur van Bladel een gedoogbeslissing verleende aan de eigenaar van een perceel waarop sinds 1933 een bouwwerk staat. Aan de beslissing is de voorwaarde verbonden dat de gedoogtoestemming vervalt zodra de eigenaar het perceel verkoopt of als hij overlijdt. Volgens de eigenaar beperkt de gedoogbeslissing hem in zijn eigendomsrecht en moet hij de zaak daarom aan de bestuursrechter kunnen voorleggen. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 9 november jl. op zitting behandeld.
Recht.nl artikelGedoogverklaring is geen besluit, maar kan wel bij bestuursrechter worden aangevochten (16-01-2019)
Een beslissing om wel of niet te gedogen is géén besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, maar kan onder omstandigheden wél bij de bestuursrechter worden aangevochten. Dit is in elk geval zo als een verklaring om wel te gedogen (een gedoogverklaring) is afgegeven naar aanleiding van een handhandhavingsverzoek. In dat geval kan de derde die het handhavingsverzoek heeft gedaan, beroep tegen de gedoogverklaring instellen.
> Conclusie staatsraad advocaat-generaal over de gedoogbeslissing (Raadvanstate.nl)
> Illegaal bouwwerk, toch gedogen? Advies aan de Raad van State, uitgelegd met Donald Duck (Holla.nl)
> De gedoogverklaring: geen besluit, wel appellabel (Blogbestuursrecht.nl)
> Beslissing omtrent gedogen is volgens Widdershoven géén besluit (Jasper Molenaar, Dirkzwager.nl)
> Conclusie staatsraad A-G over de gedoogbeslissing: een typologie met gevolgen voor de rechtsbescherming (Stibbeblog.nl)
Recht.nl artikelRechtsbescherming tegen gedoogbeslissingen: een veelkoppig monster (28-03-2019)
De benadering in een conclusie van de staatsraad A-G om te bepalen wanneer een gedoogbeslissing nu wel of niet bij de bestuursrechter appellabel is, heeft een veelkoppig en lastig te doorgronden monster ­opgeleverd. Het pleidooi om de gedoogbeslissing (en een bestuurlijk rechtsoordeel) appellabel te achten, past in een bredere discussie in de bestuursrechtelijke doctrine waarin de houdbaarheid van het besluitbegrip als toegangscriterium tot de bestuursrechter onder druk staat. Het geeft ook aanleiding om na te denken over een uitbreiding van de rechterlijke uitspraakbevoegdheden met bijvoorbeeld een verklaring voor recht. Overwogen kan zelfs worden een declaratoire procedure te introduceren die wellicht kan worden ingeleid door middel van een ­verzoekschrift.
> Stop het toppunt van juridisering (Tom Barkhuysen, Reinier van Angeren en Niels Jak, NJB.nl)
Recht.nl artikelGedoogbeslissing is geen besluit en kan dus niet worden aangevochten (24-04-2019)
De Raad van State hakte een belangrijke bestuursrechtelijke knoop door: een gedoogbeslissing is geen besluit. Dat geldt ook voor de weigering en de intrekking ervan. Dit betekent dat een gedoogbeslissing niet meer kan worden aangevochten bij de bestuursrechter.
> Ge­doog­be­slis­sing is geen be­sluit en kan dus niet wor­den aan­ge­voch­ten bij de be­stuurs­rech­ter (Raadvanstate.nl)
> Nieuwe lijn Afdeling: gedoogbeslissing is geen besluit (Dominique de Haas, Wieringa-advocaten.nl)
> Een gedoogbeslissing is geen appellabel Awb-besluit: heerlijk helder of een duidelijke oproep aan de wetgever? (Tom Barkhuysen, Jan Reinier van Angeren en Niels Jak, Stibbe.com)
> Gedoogbeslissing is niet (langer) appellabel (Ingrid Hasker en Jean-Paul Heinrich, Blogbestuursrecht.nl)
> Gedoogbeslissingen zijn niet langer besluiten (Nellieke Oudijn, BVD-advocaten.nl)
> Een gedoogbeslissing is geen besluit! (Vincent Stavleu, DeClercq.com)
> Tegen een gedoogbeslissing kunnen geen bestuursrechtelijke rechtsmiddelen (meer) worden aangewend (Mark Tunnissen, Nysingh.nl)
> Afdeling bevestigt klare lijn: gedoogbeslissing is (en blijft) geen besluit (Roelof Reinders, Marije van Mannekes, Blogomgevingsrecht.nl)
TijdschriftartikelStop het toppunt van juridisering: gedoogbeslissing moet appellabel zijn bij de bestuursrechter
J.R. van Angeren, T. Barkhuysen, N. Jak
NJB 2019/640
De benadering in een recente conclusie van de staatsraad A-G om te bepalen wanneer een gedoogbeslissing nu wel of niet bij de bestuursrechter appellabel is, heeft een veelkoppig en lastig te doorgronden monster opgeleverd. De staatsraad A-G kan daar niet veel aan doen nu hij gebonden is aan de voorgelegde adviesvraag en het bestaande recht. De conclusie illustreert echter wel dat het de hoogste tijd is om de ketenen los te breken als het gaat om de rechtsbescherming tegen gedoogbeslissingen. Stel een gedoogbeslissing voortaan in algemene zin gelijk met een Awb-besluit zodat daartegen bestuursrechtelijke rechtsbescherming openstaat.
TijdschriftartikelRaad van State 16-01-2019
JOM 2019/286
Gedoogbeslissing.
TijdschriftartikelRaad van State 16-01-2019
JOM 2019/259
Gedoogbeslissing.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:7 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:249 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2011:BP7160 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:1997:AA3601 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3474 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:2260 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2003:AG1717 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:1999:AA3610 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:3484 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2006:AX4404 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:25 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:1157 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2889 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:4116 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2011:BV0546 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BO8271 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BD8885 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2004:AR2178 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:4344 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BV7279 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2006:AV3892 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2005:AT7961 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2002:AE8045 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:44
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2376
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:4509
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:CA0129
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2012:BV8977
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2007:AZ5489
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2006:AY0332
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2006:AX0123
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2005:AS4730
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2005:AU7025
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2004:AP3381
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2004:AO1644
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2002:AE5404
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:500
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:2815
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2013:BZ1936
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BW0768
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BM1007
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BK5031
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BI2679
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2007:BA5214
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2005:AU2597
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2005:AU1743
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2005:AS5477
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2004:AO8017
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2003:AI0988
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:1999:AA3603
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:1356 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:3045