Raad van State, 20-03-2019 / 201800258/1/A3


ECLIECLI:NL:RVS:2019:899
Datum20-03-2019
InhoudsindicatieBij besluit van 14 juli 2016 heeft de minister een besluit genomen op een deel van het verzoek van BTN om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob).
Recht.nl artikelWhatsApp-berichten vallen onder de Wob (20-03-2019)
Zakelijke berichten van bestuurders en ambtenaren die worden verstuurd via berichtendiensten als WhatsApp en SMS vallen onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het maakt daarbij niet uit of dat via zakelijke, of via privételefoons gebeurt.
> Sms'jes en Whats­App-be­rich­ten op za­ke­lij­ke én pri­vé­te­le­foons zijn te 'wob­ben' (Raadvanstate.nl)
> Ook bestuurlijke informatie op privé-telefoon nu Wob-baar (Lex Bruinhof, Wieringa-Advocaten.nl)
> Ook WhatsApp- en sms-berichten op privételefoons vallen onder Wet openbaarheid van bestuur (Stibbeblog.nl)
> Sms- en WhatsApp-berichten vallen onder de Wob: hoe nu verder? (Blogbestuursrecht.nl)
> Afdeling: Sms- en Whatsapp-berichten zijn documenten en dus Wob-baar. En nu? (Anne-Marie Klijn, Pieter van der Woerd, NautaDutilh.com)
> Whatsapp- en sms-berichten vallen onder de Wob, wat zijn de gevolgen (K. Huisman, Brunet.nl | Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2019/95)
TijdschriftartikelRaad van State 20-03-2019
NJB 2019/714
Openbaarmaking van documenten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur over de acties die door of namens minister VWS zijn ondernomen naar aanleiding van bekendheid met de financiële moeilijkheden c.q. het continuïteitsvraagstuk van het thans in surseance verkerende TSN Thuiszorg dan wel daarmee verband houden
TijdschriftartikelRaad van State 20-03-2019
JOM 2019/482
Sms'jes, WhatsApp-berichten, Telefoons, Wob-documenten.
TijdschriftartikelRaad van State 20-03-2019
JG 2019/12
Openbaarheid van bestuur, Bestuurlijke aangelegenheid, Bestemd voor bestuursorgaan, Document, Whatsapp en sms.
TijdschriftartikelRaad van State 20-03-2019 (met noot)
M. van 't Schip
JBP 2019/52
Berusten onder, Document, Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.
TijdschriftartikelRaad van State 20-03-2019 (met noot)
M.M. Groothuis
JB 2019/120
Wob-verzoek, Document, Sms- en WhatsAppberichten, Weigeringsgronden, Persoonlijke beleidsopvattingen, Persoonlijke levenssfeer.
TijdschriftartikelRaad van State 20-03-2019 (met noot)
A. Drahmann
Computerrecht 2019/135
Sms- en WhatsApp-berichten vallen onder de Wet openbaarheid van bestuur. Dit geldt voor zowel werktelefoons als privételefoons van bestuurders en ambtenaren.
TijdschriftartikelRaad van State 20-03-2019 (met noot)
F.C. van der Jagt, M.A.J. West
AB 2019/435
De kern van deze zaak gaat over de vraag of ook sms- en WhatsApp-berichten onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vallen.
TijdschriftartikelRaad van State 20-03-2019 (met noot)
S.F.J. Sluiter, R.D. van Oevelen
Gst. 2019/145
Sms- en WhatsApp-berichten, Wob
TijdschriftartikelRaad van State 20-03-2019 (met noot)
M.M. Groothuis
JIN 2019/185
Wob-verzoek, Document, Sms- en WhatsAppberichten, Weigeringsgronden, Persoonlijke beleidsopvattingen, Persoonlijke levenssfeer.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BJ5104 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BJ8916 ★★